Serwisy internetowe Uniwersytetu Warszawskiego Zaloguj się do USOSweb Kampusu Centralnego
 
 
 
 
 
  • Statystyki
  • Strona SEW: 12 588 152
  • BIS: 7 018 382

Stosunki narodowościowe na terenie województw wschodnich

Kręcimy się w jakimś zaczarowanym kole - stwierdzał z rozczarowaniem Wysłouch - nie mogąc wydobyć się na prostą i tak zdawałoby się łatwą właściwą drogę postępowania. I dzieje się to wówczas, gdy dookoła nas ścierają się wraże siły, wyzyskując na naszą niekorzyść każdy błąd lub niepomyślne posunięcie.

Kto nie umie zdobyć się na szacunek i dobrą wolę w stosunku do Białorusina, Litwina, Żyda czy Ukraińca, ten nie ma prawa reprezentować państwa polskiego na terenach przez tę ludność zamieszkiwanych.

Seweryn Wysłouch

... na początku spotkania redaktor Jerzy Giedroyć wręczył mi kopię listu mojego ojca do niego datowanego 27 marca 1940 roku z charakterystycznym podpisem - S.W. Byłem tak wzruszony i zaskoczony, ze zapomniałem zapytać, w jaki sposób ten list, a razem z nim tekst pracy zachował się do dzisiaj. Dopiero później zacząłem wygrzebywać z pamięci różne fragmenty dzieciństwa i kojarzyć poszczególne fakty. Coś o tym wspominała moja matka, ale ja zapamiętałem jedno na pewno. We wrześniu 1939 roku po wyjściu mojego ojca z wileńskim garnizonem na Litwę i zajęciu Wilna przez bolszewików w studzience na naszym ogródku odkryłem zawiniętą w ceratę pokaźną paczkę.

Zenon Wysłouch (syn Seweryna)