Serwisy internetowe Uniwersytetu Warszawskiego Zaloguj się do USOSweb Kampusu Centralnego
 
 
 
 
 
  • Statystyki
  • Strona SEW: 12 588 321
  • BIS: 7 018 416

Komunikat Kapituły Nagrody im. św. Grzegorza Peradze

 
W dniu 13 września 2016 r. przyznano ustanowioną przez Radę Naukową „Pro Georgia. Journal of Kartvelological Studies Uniwersytetu Warszawskiego” Międzynarodową Nagrodę im. św. Grzegorza Peradze. Po zapoznaniu się z recenzjami dotyczącymi dorobku kandydatów do nagrody im. św. Grzegorza Peradze jednogłośnie postanowiono, że Laureatami w 2016 roku zostali: Vakhtang Licheli (ur. 1948), gruziński uczony, archeolog, dyrektor Instytutu Archeologii Państwowego Uniwersytetu im. Iwane Dżawachiszwili w Tbilisi, odkrywca najstarszych zapisów piśmiennictwa na Kaukazie. Jost Gippert 
(ur. 1956), niemiecki uczony, kaukazolog, profesor Uniwersytetu Johanna Wolfganga Goethego we Frankfurcie nad Menem, odkrywca najstarszych gruzińskich palimpsestów na Górze Athos; Profesor Vakhtang Peradze (ur. 1953), gruziński uczony, historyk, założyciel i rektor Uniwersytetu im. św. Grzegorza Peradze w Tbilisi.
 
Nagroda im. św. Grzegorza Peradze jest przyznawana co dwa lata osobom, które w swojej działalności naukowej prezentują te wartości, którym wierny był św. Grzegorz Peradze. Nagroda wyróżnia wybitne osoby, których dorobek życia jest godnym do naśladowania wzorem dla innych. Nagroda zostanie wręczona w dniu 6 grudnia 2016 r. w Sali Senatu Pałacu Kazimierzowskiego UW podczas sesji inauguracyjnej XV Międzynarodowej Sesji Kaukazologicznej im. św. Grzegorza Peradze. 
 
 
David Kolbaia, przewodniczący Kapituły 
Nagrody im. św. Grzegorza Peradze