Serwisy internetowe Uniwersytetu Warszawskiego Zaloguj się do USOSweb Kampusu Centralnego
 
 
 
 
 
  • Statystyki
  • Strona SEW: 12 624 958
  • BIS: 7 037 019

25 lat Pro Georgia

 
Ukazujący się od 1991 roku rocznik „Pro Georgia. Journal of Kartvelological Studies” w ciągu dwudziestu pięciu lat swojej działalności (1991-2016) stał się jednym z najpoważniejszym a także jednym z nielicznych pism naukowych poświęconych szeroko rozumianej problematyce kartwelologicznej (gruzińskiej) i kaukaskiej nie tylko w Polsce, ale i w Europie. Studia takie, głównie o profilu historycznym i literaturoznawczym, wcześniej rzadko były podejmowane w polskich instytucjach naukowych zwłaszcza na uniwersytetach.
 
Pismo ma już ogromne zasługi i to w wielu dziedzinach, zwłaszcza prezentacji badan nad historią i kulturą Gruzji. Łączy ono, z jednej strony, przedstawicieli różnych dyscyplin i specjalności wokół problematyki kartwelologicznej i kaukaskiej, z drugiej jest obecnie najbardziej znanym i uznanym forum wymiany myśli i prezentacji badań dla uczonych nie tylko polskich, ale także zagranicznych. Swoje teksty w „Pro Georgia” zamieszczają historycy, historycy sztuki i literatury, językoznawczy, etnolodzy. Opublikowane już 25 zeszytów. „Pro Georgia” jest obecnie klasycznymi wydawnictwami, w najlepszym sensie tego słowa. Zamieszczone w nich studia są już opracowaniami klasycznymi, stanowiącymi punkt odniesienia dla każdego poważnego kartwelologa - stanowi kanon lektur dla wszystkich poważnych monografii i opracowań. Stanowi trwały dorobek polskiej myśli humanistycznej, nawiązując do najlepszych tradycji, reprezentowanych przez dawne polskie piśmiennictwo naukowe.