Serwisy internetowe Uniwersytetu Warszawskiego Zaloguj się do USOSweb Kampusu Centralnego
 
 
 
 
 
  • Statystyki
  • Strona SEW: 12 588 233
  • BIS: 7 018 398

Program Rządu RP dla Młodych Naukowców 2015/2016 - rozdanie dyplomów

30 czerwca 2016 roku, w Sali Balowej Pałacu Potockich miało miejsce zakończenie kolejnej edycji programu stypendialnego dla Młodych Naukowców.

Zainicjowany w roku 2003 „Program Stypendialny dla Młodych Naukowców” adresowany jest do kandydatów z Rosji, Ukrainy, Białorusi, Mołdawii, państw Azji Centralnej i Kaukazu. Stypendia są przyznawane na realizację staży naukowych, mających charakter rocznych indywidualnych studiów uzupełniających.

Dyr. Jan Malicki otwiera uroczystość.

Mariusz Maszkiewicz z Ministerstwa Spraw Zagranicznych.

Absolwentka Programu z dyplomem.

Absolwenci zebrani w Sali Balowej Pałacu Potockich.

Pamiątkowe zdjęcie.