Serwisy internetowe Uniwersytetu Warszawskiego Zaloguj się do USOSweb Kampusu Centralnego
 
 
 
 
 
  • Statystyki
  • Strona SEW: 12 628 027
  • BIS: 7 039 076

Wicepremier Rządu RP Jarosław Gowin z wizytą na Ukrainie

Dnia 24 czerwca 2016 roku, Wicepremier Rządu RP, Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego Jarosław Gowin udał się z wizytą na Ukrainę, podczas której odwiedził m.in. odbudowywane wspólnie przez Studium Europy Wschodniej UW i Uniwersytet Przykarpacki dawne Obserwatorium Astronomiczne UW na górze Pop Iwan, w paśmie Czarnohory. W składzie delegacji Premiera był dyr. Jan Malicki. Ponadto przez cały czas pobytu na Ukrainie prem. Gowinowi towarzyszył wiceministrowi oświaty i nauki Ukrainy Maksym Stricha, oraz ambasador RP na Ukrainie Henryk Litwin. Delegacja odwiedziła również kilka innych miejsc na Ukrainie.

W programie znalazły się następujące punkty:

1. Spotkanie z przewodniczącym administracji obwodu Lwowskiego i przewodniczącym rady okręgowej.

2. Spotkanie z merem Lwowa, Andrijem Sadowem.

3. Wizyta na cmentarzu Orląt i cmentarzu Łyczakowskim. Jarosław Gowin, jako Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego złożył wieńce na grobach następujących badaczy, reprezentujących wybitne osiągnięcia na polu nauki:

  • na płycie głównej cmentarza Orląt Lwowskich,
  • na grobach żołnierzy ATO,
  • na grobie Augusta Bielowskiego, wybitnego historyka, dyrektora Ossolineum, twórcy "Monumenta Poloniae Historica",
  • Kazimierza Twardowskiego (wybitnego filozofa, twórcy lwowsko-warszawskiej szkoły filozofii, rektora Uniwersytetu Lwowskiego,
  • Stefana Banacha, wybitnego matematyka, przedstawiciela lwowskiej szkoły matematycznej, profesora Uniwersytetu Jana Kazimierza,
  • Juliusza Makarewicza, wybitnego prawnika, twórcy przedwojennego kodeksu karnego, rektora UJK,
  • Iwana Franki, wybitnego poety i pisarza, tłumacza i działacza społecznego, będącego w bliskich kontaktach z polskimi pisarzami.

4. Wizyta w Muzeum Historii Miasta Lwowa.

5. Obiad z rektorami głównych uczelni Lwowskich.

6. Wykład w ramach "Spotkań Ossolińskich", od lat organizowanych przez lwowskie Przedstawicielstwo wrocławskiego Ossolineum w Bibliotece Naukowej im. Stefanyka we Lwowie.

7. Spotkanie z przewodniczącym administracji państwowej obwodu iwanofrankiwskiego.

8. Wizytacja odbudowy Obserwatorium Astronomicznego.

9. Złożenie wieńca na cmentarzu w Czarnym Lesie, na grobie zamordowanej przez Niemców w sierpniu 1941r. inteligencji.

10. Złożenie wieńca na Wzgórzach Wuleckich pod pomnikiem profesorów Lwowskich, zamordowanych przez Niemców 4 lipca 1941r.

11. Wizyta w Lwowskiej Galerii Obrazów.

12. Udział w polskiej Mszy w Katedrze Lwowskiej.

13. Wizyta w katedrze ormiańskiej.

14. Wizyta w greckokatolickiej katedrze św. Jura.

 

Dawne obserwatorium astronomiczne od frontu.

W drodze na szczyt.

Obserwatorium na górze Pop Iwan w całej okazałości.

"Czas ruszyć do prac fizycznych..." - Wiceprezes Rady Ministrów, Jarosław Gowin, prof. Ihor Cependa, rektor Uniwersytetu Przykarpackiego oraz dyr. Jan Malicki.

"Prace rekonstrukcyjne". Na zdjęciu od lewej: Minister Jarosław Gowin, prof. Ihor Cependa (Uniwersytet Przykarpacki w Iwano-Frankiwsku), dyr. Jan Malicki.

Piękne widoki z góry Pop Iwan - widok w stronę Zakarpacia.

Spotkanie z merem Lwowa, Andrijem Sadowym.

Podpis w księdze pamiątkowej w Rotundzie Cmentarza Orląt.

Złożenie wieńca na cmentarzu Obrońców Lwowa na cmentarzu Łyczakowskim we Lwowie.

Spotkanie z szefem rady obwodowej i szefem administracji obwodu Lwowskiego.

Złożenie wieńców pod pomnikiem pomordowanej inteligencji na cmentarzu w Czarnym Lesie pod Iwanofrankiwskiem (d. Stanisławów).