Serwisy internetowe Uniwersytetu Warszawskiego Zaloguj się do USOSweb Kampusu Centralnego
 
 
 
 
 
  • Statystyki
  • Strona SEW: 12 588 270
  • BIS: 7 018 406

 

Związki Polski z państwami Południowego Kaukazu mają wielowiekową tradycję. Polscy badacze przyczynili się do wzajemnego poznania i zbliżenia naszych narodów. Studium Europy Wschodniej UW, a szczególnie pracujące w jego ramach seminarium kaukaskie od wielu już lat zajmuje się sprawami kaukaskimi. Rozwinęło rozległą sieć kontaktów, od lat gości stypendystów, organizuje doroczną międzynarodową Konferencję Kaukazologiczną im. Św. Grzegorza Peradze oraz wydaje czasopismo naukowe „Pro Georgia”. Studium dysponuje dobrze przygotowaną kadrą naukową, specjalizującą się w tym tak interesującym, ważnym i perspektywicznym regionie. To wszystko spowodowało, że już w 2002 roku w Studium zrodziła się idea zorganizowania możliwości stałej obecności i działalności Studium Europy Wschodniej i Uniwersytetu Warszawskiego na Kaukazie w postaci stałej stacji naukowej, której głównym zadaniem miałaby być intensyfikacja współpracy pomiędzy Uniwersytetem Warszawskim a uczelniami na Południowym Kaukazie.

 

Po kilku latach intensywnej pracy udało się zrealizować wcześniejszą ideę. Z uwagi na konflikty na Kaukazie, a w tym wypadku azersko-ormiański, jedynym miejscem gdzie taką placówkę można umieścić jest Gruzja. Stacja Kaukaska, formalnie jako placówka Studium, powstała w wyniku ustaleń między władzami Uniwersytetu Państwowego im. Ivane Dżawachiszwili w Tbilisi i władzami Uniwersytetu Warszawskiego, zawartych podczas oficjalnej wizyty delegacji Uniwersytetu Warszawskiego na czele z prorektorem Wojciechem Tygielskim, jesienią 2005 r. i w oparciu o Umowę o Współpracy zawartą między dwoma uniwersytetami 26 października 2000 r. Uniwersytet Państwowy w Tbilisi przekazał do dyspozycji Stacji lokal nr 161 w II budynku uniwersyteckim.

 

Celem działania Stacji

jest organizacja współpracy pomiędzy jednostkami Uniwersytetu Warszawskiego, a jednostkami naukowymi w krajach Południowego Kaukazu (organizacja współpracy, pomocy naukowej, bazy informacyjnej, organizacja kontaktów naukowych).

 

Szczegółowe zadania Stacji:

 

  1. ożywienie i koordynacja współpracy naukowej między Uniwersytetem Warszawskim a uczelniami Południowego Kaukazu, inspirowanie wspólnych przedsięwzięć badawczych, organizowanie na terenie Stacji spotkań naukowych i kulturalnych zbliżających do siebie polskie i kaukaskie środowiska uczonych i studentów
  2. koordynacja programów międzynarodowych z krajami kaukaskimi, w których biorą udział Studium Europy Wschodniej i inne jednostki UW
  3. organizacja naszych działań na Kaukazie we współpracy z pełnomocnikami wyznaczonymi przez rektorów Uniwersytetu Państwowego w Erewaniu i Uniwersytetu Słowiańskiego w Baku
  4. pogłębienie działań własnych SEW i innych zainteresowanych jednostek UW (wyjazdy studyjne magistrantów i doktorantów, przyjmowania studentów z krajów kaukaskich, wspólne przedsięwzięcia badawcze, publikacje, stały przepływ informacji naukowej)
  5. dążenie to tego, aby język polski był uczony na trzech głównych uniwersytetach zakaukaskich jako język fakultatywny na wydziałach filologiczno-historycznych (we współpracy z Ministerstwem Nauki i Szkolnictwa Wyższego R.P.)
  6. wyposażenie w najbardziej podstawowy, kilkutysięczny księgozbiór czytelni Stacji i umożliwienie korzystania z niej środowisku naukowemu Uniwersytetu w Tbilisi
  7. organizowanie comiesięcznych, otwartych, publicznych wykładów w auli Uniwersytetu w Tbilisi, na które zapraszane będą uznane osobistości z Polski, z różnych dziedzin życia naukowego i społecznego, szczególnie jednak związane z szeroko pojętymi zagadnieniami transformacji. Wykłady te mają otrzymać nazwę „Wykłady warszawskie”

 

Studium Europy WschodniejUW jako pomysłodawca tego projektu porozumiało się z innymi jednostkami Uniwersytetu Warszawskiego (Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej, Instytut Archeologii, Centrum Archeologii Śródziemnomorskiej, Instytut Socjologii, Instytut Historyczny, Centrum Języka polskiego „Polonicum”, Zakład Rozwoju i Polityki Lokalnej) oraz uzyskało ich zgodę, zainteresowanie i chęć współpracy.

 

Funkcję Sekretarza Stacji Kaukaskiej SEW pełni obecnie absolwent Instytutu Historycznego UW, mgr Krzysztof Łukjanowicz.

 

Kontakt:

 

Stacja Kaukaska Studium Europy Wschodniej UW

Państwowy Uniwersytet im. Ivane Dżawahiszwili

ul. Ilii Czawczawadze 3

II budynek, pok. 161

0128 Tbilisi, Gruzja

 

e-mail: caucasus.studium@uw.edu.pl

 

Projekt jest współfinansowany w ramach programu polskiej współpracy rozwojowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych w 2013 r.