Serwisy internetowe Uniwersytetu Warszawskiego Zaloguj się do USOSweb Kampusu Centralnego
 
 
 
 
 
  • Statystyki
  • Strona SEW: 12 588 230
  • BIS: 7 018 397

Szkoły Narodowe są odpowiedzią na potrzebę kształcenia elit, przyszłych liderów zmian społecznych w krajach docelowych, ludzi wiodących w dziedzinie nauki, kultury, polityki, mediów oraz społeczeństwa obywatelskiego. Projekt ma za zadanie intelektualnej formacji młodych ludzi, przekonanych do wartości demokratycznych, praw człowieka, zaangażowanych w budowę społeczeństwa obywatelskiego w swoich krajach.

Szkoły mają również ożywić dyskusję na temat historii i współczesności, miejsca i wizerunku w Europie własnego kraju oraz stosunków wzajemnych z Polską na tle przemian, zachodzących w Europie i na całym świecie.

Projekt ma stworzyć okazję do powstania forum wymiany myśli, poglądów, postaw wobec kluczowych problemów wynikających z reformacji systemu. Wspiera reformy społeczne w krajach beneficjentów, poprzez wymianę młodych naukowców oraz kształcenie w zakresie transformacji systemowej krajów Europy Wschodniej, demokratyzacji, systemów politycznych, bezpieczeństwa w regionie, polityki UE wobec tych krajów.

Kontakt ze środowiskiem profesorskim z różnych krajów Europy Środkowo-Wschodniej ma poszerzyć horyzonty uczestników Szkoły i otworzyć ich na dialog. Formuła Szkoły o charakterze naukowym i obywatelskim zarazem jest długoletnią i sprawdzoną metodą pracy z młodymi ludźmi, pozostawiającą doświadczenie naukowe, międzynarodowe kontakty, kompetencje obywatelskie.

Podczas Szkół uczestnicy mają możliwość poznać aktualny stan nauki, nowe środowiska akademickie, wybitnych naukowców oraz mają możliwość wymiany doświadczenia. Zdobyta na Szkole wiedza zostanie wykorzystana przez uczestników w ich dalszej pracy naukowo-badawczej.

Uczestnikami Szkół są doktoranci, młodzi badacze, twórcy, dziennikarze, publicyści i działacze społeczni. Szkoły istnieją od 2007 r. Do dnia dzisiejszego w Szkołach Narodowych udział wzięło ponad 250 młodych ludzi z krajów Europy Wschodniej i Polski.

 

Dotychczas miały miejsce Szkoły:

Szkoła Polsko-Rosyjska – odbyła się sześciokrotnie

11-27 października 2007

20 - 30 września 2008

20 - 30 października 2009

20-30 października 2010

1-10 października 2011

20-30 października 2011


Szkoła Polsko-Ukraińska odbyła się w dniach 10 - 20 listopada 2008
Szkoła Polsko-Kaukaska odbyła się w dniach 1 – 10 grudnia 2008
Szkoła Polsko-Mołdawska odbyła się w dniach 10 – 17 grudnia 2008
Szkoła Polsko-Białoruska odbyła się w dniach 12 – 19 grudnia 2008

 

Szkoła Polsko-Rosyjska jest organizowana od 2007 r. przez Studium Europy Wschodniej UW. Patronem dotychczasowych szkół był zasłużony dla Polaków Sokrates Starynkiewicz, rosyjski generał, prezydent Warszawy w latach 1875–1892, któremu Polacy dwukrotnie z własnej woli wystawiali pomnik.

Patronem ostatniej Szkoły jest osoba bardzo symboliczna – Dmitrij Fiłosofow, rosyjski publicysta tworzący do rewolucji październikowej w Rosji, a następnie w Polsce, gdzie od 1920 r. przebywał na emigracji politycznej. Działacz polityczny, bliski współpracownik Borysa Sawinkowa, przewodniczącego Narodowego Związku na rzecz Ochrony Ojczyzny i Wolności, bardzo ceniony przez Marszałka Józefa Piłsudskiego.

Szkoła corocznie gromadzi ok. 20 słuchaczy – młodych badaczy z Rosji oraz z Polski z różnych dziedzin humanistyki, zajmujących się historią i współczesnością regionu.

Uczestnicy Szkoły zajmują się naukowo szeroko rozumianą problematyką polsko-rosyjską, przede wszystkim w aspekcie historycznym, filologicznym, politologicznym, kulturoznawczym i religioznawczym. Kształcenie młodych badaczy, którzy często są już wykładowcami lub w przyszłości zamierzają kształcić innych, daje szansę na osiągnięcie długofalowych i trwałych wyników.