Serwisy internetowe Uniwersytetu Warszawskiego Zaloguj się do USOSweb Kampusu Centralnego
 
 
 
 
 
  • Statystyki
  • Strona SEW: 12 588 286
  • BIS: 7 018 407

 

Wspólnie z Kolegium Europy Wschodniej im. Jana Nowaka-Jeziorańskiego we Wrocławiu Studium Europy Wschodniej, od 2004 r. organizuje Wschodnią Szkołę Zimową. Jest ona skierowana do studentów ostatniego roku studiów humanistycznych z krajów b. ZSSR i b. obozu komunistycznego. Do tej pory odbyło się dziewięć Wschodnich Szkół Zimowych. Mamy już ponad 300 absolwentów z 15 krajów, głównie Europy Środkowej i Wschodniej.

Dla uczestników Szkoła stanowi najczęściej pierwszy pobyt naukowy w Polsce. Kształcenie studentów ostatniego roku studiów, przygotowujących prace magisterskie, myślących w przyszłości kontynuować naukę oraz często kształcić innych, daje szansę na osiągnięcie długofalowych i trwałych wyników.

Wielu absolwentów Szkoły z sukcesem zdaje na „Studia Wschodnie” i inne atrakcyjne kierunki studiów.

Na program Szkoły składają się wykłady i seminaria prowadzone zarówno przez profesorów z polskich ośrodków akademickich i naukowych, jak i zagranicznych – wśród nich absolwentów Wschodniej Szkoły Letniej, dziś już znanych badaczy, którzy teraz wykładają dla swoich młodszych kolegów. Tematyka Wschodnich Szkół Zimowych jest oparta na szeroko rozumianej problematyce historii i współczesności Europy Środkowej i Wschodniej.

Program Wschodniej Szkoły Zimowej 2012 składał się z dwóch części:

- części ściśle merytorycznej: wykłady, seminaria (jedno seminarium do wyboru wedle zainteresowań naukowych) oraz warsztaty

- części kulturalnej:  zwiedzanie miasta, wizyty w muzeach

Na seminariach uczestnicy zobowiązani są do wygłoszenia referatu (część pracy magisterskiej). Tematyka przedstawionych przez uczestników referatów jest bardzo zróżnicowana: politologia, historia, filologia etc.

Dyskusje na wykładach oraz seminariach pozwalają uczestnikom spojrzeć z szerszej perspektywy na zagadnienia historyczne i współczesne.

W gronie wykładowców WSZ znaleźli się, m.in.: Leopold Unger (Bruksela), Jerzy Pomianowski (Kraków), Jerzy Stępień (Warszawa), Elżbieta Stadtmueller (Uniwersytet Wrocławski), Andrzej Ananicz (MSZ, Uniwersytet Warszawski), Eric Jakobsons (Uniwersytet Łotewski w Rydze), Cornelius Ochman (Fundacja Bertelsmanna w Berlinie), Jan Holzer (Uniwersytet Masaryka w Brnie), Mykoła Riabczuk (Akademia Kijowsko-Mohylańska).