Serwisy internetowe Uniwersytetu Warszawskiego Zaloguj się do USOSweb Kampusu Centralnego
 
 
 
 
 
  • Statystyki
  • Strona SEW: 12 627 261
  • BIS: 7 038 516

 

 
 
 
 FOLDER

FOLDER EN

KWESTIONARIUSZ

 

Wschodnia Szkoła Letnia jest najstarszym przedsięwzięciem Studium. Utworzona w 1991 r., jest bowiem prowadzona już od 1992 r. jako trzytygodniowe międzynarodowe staże naukowe. Są to sesje naukowe odbywające się corocznie w lipcu, przeznaczone dla młodych badaczy, z krajów b. ZSRR, krajów Europy Środkowej, ale także Europy Zachodniej i Ameryki zajmujących się historią i współczesnością tego regionu. W Szkole Letniej nie mogą brać udział słuchacze z Polski. Wykładowcami są najwybitniejsi specjaliści z całego świata.

HISTORYCZNY FOLDER SZKOŁY

PIERWSZY PROGRAM SZKOŁY

Szkoła ma na celu umożliwienie młodym badaczom poznania stanu nauki, nowych środowisk i wybitnych naukowców, zdobycie orientacji w zasobach archiwów i bibliotek polskich.  Z powodu bogatego programu zajęć, Szkoła nie daje możliwości samodzielnej pracy w badawczej; przygotowuje  natomiast słuchaczy do przyszłych, dłuższych pobytów naukowych w Polsce.

Program Wschodniej Szkoły Letniej składa się z trzech części:

- części ściśle merytorycznej: wykłady i seminaria (jedno seminarium do wyboru wedle zainteresowań naukowych),

- części dodatkowej: wizyty w archiwach oraz bibliotekach oraz  w instytucjach państwowych,

- części kulturalnej:  zwiedzanie miasta, wizyty w muzeach.

Na seminariach uczestnicy zobowiązani są do wygłoszenia referatu (część pracy naukowej, np. doktorskiej lub fragment aktualnych badań) z zakresu swoich zainteresowań naukowych. Tematyka przedstawionych przez uczestników referatów jest bardzo zróżnicowana: politologia, historia, filologia etc. Celem seminariów jest przedstawienie przez uczestników swojego punktu widzenia, poznanie się nawzajem, wymiana opinii i doświadczeń.  Dyskusje na wykładach i seminariach pozwalają uczestnikom spojrzeć z szerszej perspektywy na zagadnienia historyczne i współczesne.

Kwalifikacja do Szkoły odbywa się w formie konkursu aplikacji ocenianych przez komisję Uniwersytetu Warszawskiego Spośród zgłoszeń wybierana jest corocznie grupa około 20 słuchaczy Szkoły.

W ramach programu uczestnicy Szkoły obowiązkowo uczestniczą  także w Międzynarodowej Konferencji Warsaw East Europen Conference, organizowanej przez Studium Europy Wschodniej.

Szkoła ma już ponad 550 absolwentów, łącznie z 26 państw. Absolwenci kontynuują kariery w swych krajach, sprawując często poważne funkcje w nauce (Litwa, Białoruś, Ukraina, Rosja, Mołdawia, Słowacja, Czechy, Bułgaria, Szwecja), w archiwach i muzeach (Litwa, Ukraina), a także w organizacjach pozarządowych (szczególnie Białoruś), służbie publicznej i polityce (Ukraina, Litwa) oraz w dyplomacji (Ukraina, Bułgaria, Węgry) i mediach (Ukraina, Białoruś, Bułgaria).

Absolwentów i wykładowców gromadzi powołany w 2000 r., podczas Pierwszego Zjazdu absolwentów i wykładowców Szkoły w Warszawie – międzynarodowy Klub Wschodniej Szkoły Letniej. W 2002 roku odbył się w Brnie, zorganizowany przez czeskich absolwentów Drugi Zjazd absolwentów i wykładowców Szkoły. Trzeci miał miejsce w lipcu, 2004 roku w Warszawie, Czwarty odbył się w 2005 r. w Kownie, Piąty Zjazd miał miejsce w 2007 r. w Kijowie, zaś Szósty, Zjazd odbył się w 2008 r. w Jaremczy Siódmy Zjazd absolwentów i wykładowców Szkoły odbył się w Warszawie w 2010 r. Ósmy Zjazd jest planowany w roku 2013 w Pradze.

W Szkole wykładało dotychczas ponad 100 wybitnych specjalistów z Polski i Zachodu. Pełny wykaz wykładowców umieszczony został na stronie internetowej Studium.

Główny zespół organizacyjny Wschodniej Szkoły Letniej tworzą: Jan Malicki (założyciel Szkoły) i Diana Brutyan (koordynator organizacyjny).