Serwisy internetowe Uniwersytetu Warszawskiego Zaloguj się do USOSweb Kampusu Centralnego
 
 
 
 
 
  • Statystyki
  • Strona SEW: 12 595 601
  • BIS: 7 020 510

Program Stypendialny im. Konstantego Kalinowskiego jest największym w Europie programem pomocowym dla młodych Białorusinów nie mogących studiować na Białorusi ze względu na swoje polityczne poglądy.

19 marca 2006 roku wybory na Białorusi doprowadziły do masowych protestów, a w związku z tym do masowych aresztów i represji wobec działaczy opozycyjnych.

Program powstał dzięki szybkiej reakcji polskich władz oraz wadz polskich uczelni wyższych, 30 marca 2006 roku. Tego dnia premier Kazimierz Marcinkiewicz i Aleksander Milinkiewicz, przedstawiciel Bloku Zjednoczonych Sił Demokratycznych na Białorusi oraz Rektorzy Konferencji Rektorów Uniwersytetów Polskich (KRUP) i Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich (KRASP) podpisali list intencyjny na Uniwersytecie Warszawskim.
 
Do głównych celów programu należą:
  • Wsparcie studentów, którym uniemożliwiono uzyskanie wykształcenia na Białorusi
  • Danie szansy zdobycia edukacji w Zachodniej Europie
  • Zaangażowanie najlepszych polskich uczelni
  • Przekazanie europejskich wartości
  • Pomoc w powrocie do kraju
 
Koordynatorem Programu Stypendialnego im. Konstantego Kalinowskiego jest Biuro Programu przy Studium Europy Wschodniej, UW, a dyrektorem Programu, kierownik SEW. Biuro Programu rozpoczęło swoją działalność latem 2006 roku między innymi organizując trzymiesięczny kurs przygotowawczy, obejmujący: naukę języków polskiego i angielskiego, wykłady z zakresu historii i kultury Europy Środkowej i Wschodniej oraz z zakresu współczesnych zagadnień międzynarodowych, w tym zwłaszcza Unii Europejskiej. Ponadto wzięli udział w programie kulturalnym oraz w miesięcznym objeździe po Polsce, mającym za zadanie pokazanie kultury i zabytków naszego kraju oraz miasta i uczelnie, do których m.in. zostali skierowani stypendyści. Większość stypendystów kontynuuje, lub podjęła studia humanistyczne.
tym samym powstała niespotykana dotąd w dotychczasowych dziejach Białorusinów możność wykształcenia w duchu demokratycznym i europejskim nowych elit białoruskich.
 
 
Projekt jest współfinansowany w ramach programu polskiej współpracy rozwojowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych w 2013 r.