Serwisy internetowe Uniwersytetu Warszawskiego Zaloguj się do USOSweb Kampusu Centralnego
 
 
 
 
 
  • Statystyki
  • Strona SEW: 12 595 385
  • BIS: 7 020 482

 

Studium Europy Wschodniej w latach 2006 - 2008 było koordynatorem programu SENSE (Strategic Economic Needs and Security Exercise), tj. szkoleń dla środowisk rządowych sąsiednich krajów. Szkolenia były przygotowywane we współpracy z Ministerstwem Spraw Zagranicznych, Centrum Symulacji i Komputerowych Gier Wojennych Akademii Obrony Narodowej oraz United States Institute for Peace (USIP).
 
Program składał się z dwóch części: akademickiej oraz symulacji komputerowej. W pierwszej części uczestnicy brali udział w cyklu seminariów poświęconych szeroko rozumianym zagadnieniom transformacji systemowej, ekonomicznej i społecznej. Seminaria były prowadzone przez byłych wysokich urzędników państwowych, doświadczonych w procesie transformacji Polski. Na drugą część składało się szkolenie z zakresu technik negocjacji i metod rozwiązywania konfliktów oraz symulacja komputerowa. Symulacja była przeprowadzana na podstawie licencji, przyznanej SEW przez USIP.
 
W 2006 roku przeprowadzono trzy szkolenia, dla przedstawicieli środowisk rządowych, biznesu i organizacji pozarządowych Mołdawii (lipiec) i Ukrainy (wrzesień/październik). Przeszkolono także przedstawicieli niezależnego społeczeństwa obywatelskiego Białorusi (grudzień). W roku 2007 przeszkolono reprezentantów Gruzji i Azerbejdżanu. W roku 2008 odbyły się dwa szkolenia dla reprezentantów Serbii, Afganistanu i Ukrainy. W szkoleniach wzięło udział w sumie 330 osób.