Serwisy internetowe Uniwersytetu Warszawskiego Zaloguj się do USOSweb Kampusu Centralnego
 
 
 
 
 
  • Statystyki
  • Strona SEW: 12 595 409
  • BIS: 7 020 485

 

 

Podczas wizyty na Uniwersytecie Warszawskim i w Studium Europy Wschodniej prof. Kamala Abdullayeva – rektora Uniwersytetu Słowiańskiego w Baku w maju 2007 r. oraz podczas rewizyty delegacji Uniwersytetu Warszawskiego i dyrektora Studium - Jana Malickiego w listopadzie 2007 r. - zostały sfinalizowane pertraktacje, dotyczące stworzenia wspólnego Stypendium.

Pod koniec listopada 2007 roku wspólne propozycje i ustalenia znalazły akceptację władz rektorskich Uniwersytetu Warszawskiego, co powołało do życia nowy Program Stypendialny. Na wniosek rektora K. Abdullayeva program wymiany został nazwany „Stypendium im. M.A.Rasulzade” – dla stypendystów przyjeżdżających z Uniwersytetu Warszawskiego na Uniwersytet Słowiański w Baku. Dla stypendystów z Uniwersytetu Słowiańskiego w Baku przyjeżdżających na Uniwersytet Warszawski, program nosi alternatywną nazwę „Stypendium im. J. Piłsudskiego”. Tego typu terminologia wynika z faktu, że Marszałek Piłsudski cieszy się także w Baku wielkim uszanowaniem ze względu na pomoc, jaką okazał w latach 1918-21, a z kolei Amin Rasulzade, przywódca kierownictwa azerbejdżańskiego na uchodźstwie, wybitny działacz i emigrant przez pewien czas przed wojną przebywał w Warszawie. Spotykał się z Marszałkiem Piłsudskim, zachowana jest też tutaj korespondencja i dokumenty.
 
Stypendium przeznaczone jest dla badaczy lub wykładowców w stopniu od doktoranta po profesora. Polega na wymianie każdego roku akademickiego po 1 osobie z Uniwersytetu Warszawskiego i z Uniwersytetu Słowiańskiego w Baku na okres 1 semestru (4 - 4,5 mies.). Uczelnia przyjmująca stypendystę przejmuje na siebie koszty jego zakwaterowania, stypendium, a także zapewnia afiliację w instytucie odpowiednim do jego specjalizacji. Stypendyści funkcjonują na uczelni na zasadzie wykładowców gościnnych i dają serię wykładów dla studentów instytutu, w którym są afiliowani.