Serwisy internetowe Uniwersytetu Warszawskiego Zaloguj się do USOSweb Kampusu Centralnego
 
 
 
 
 
  • Statystyki
  • Strona SEW: 12 588 246
  • BIS: 7 018 402

 

W latach 2004 – 2008 Studium Europy Wschodniej UW realizowało program stypendialny, finansowany ze środków rządu RP. W Programie wzięło udział ok. 70 stypendystów.
 
Stypendia są przeznaczone były na odbycie 1-rocznego, politologicznego kursu uzupełniającego przy Studiach Wschodnich Uniwersytetu Warszawskiego, w systemie zaocznym. Kurs Politologiczny skierowany był do kandydatów z Białorusi, Ukrainy, Mołdawii i Obwodu Kaliningradzkiego mogących już wykazać się swoją aktywnością społeczno-polityczną lub działalnością publiczną. Kurs obejmował wykłady m. in. z historii idei i doktryn politycznych, geopolityki, teorii politologicznych, spraw narodowościowych, socjotechniki, zarządzania w organizacji politycznej, a poza wykładami także staże w najważniejszych polskich instytucjach państwowych. W ramach kursu zajęcia prowadzili wykładowcy ze Studium Europy Wschodniej oraz kilku instytutów UW.