Serwisy internetowe Uniwersytetu Warszawskiego Zaloguj się do USOSweb Kampusu Centralnego
 
 
 
 
 
  • Statystyki
  • Strona SEW: 12 595 414
  • BIS: 7 020 486

 

W 2001 r. odbyła się 1. Konferencja Studentów Studiów Wschodnich pt.: „Kaukaz i Azja Środkowa. Polityka – geopolityka – gospodarka”. Następnego roku miała ona już charakter międzynarodowy i zatytułowana była: „Wschód – Zachód, zbliżenia i podziały, historia i współczesność”. W kolejnych latach odbyły się następujące konferencje studenckie: 2003 – „Uchodźcy, uciekinierzy i przesiedleńcy. Problemy migracji w Europie, Rosji i b. republikach radzieckich”, 2004 – „The role of history in politics: reflections from post-totalitarian societies”, 2005 – „Ludobójstwa i czystki etniczne w XX wieku”, 2006 – „Świat postkomunistyczny. Tożsamość i historia”, 2007 - „Religia i transformacja społeczna w przestrzeni postkomunistycznej”, 2008 – „Mniejszości obszaru postkomunistycznego. Etniczność, język, religia”, 2009 - „1989 – 2009. 20 lat transformacji ustrojowej na obszarze postkomunistycznym”, 2010 - "Partnerstwo Wschodnie. Mapa drogowa czy droga do nikąd?"

Najlepsze wystąpienia z konferencji studenckich publikowane są w „Obozie”.
Konferencja naukowa 2001