Serwisy internetowe Uniwersytetu Warszawskiego Zaloguj się do USOSweb Kampusu Centralnego
 
 
 
 
 
  • Statystyki
  • Strona SEW: 12 595 640
  • BIS: 7 020 517

Studium Europy Wschodniej Uniwersytetu Warszawskiego pragnie powiadomić,

że w środę, 26 października, o godz. 9.00  w Kościele ss. Wizytek przy Krakowskim Przedmieściu 34,

odprawiona została msza św. koncelebrowana w intencji:

 

Tadeusza Hołówki - w 80-lecie śmierci

oraz

-Symona Petlury - w 85-lecie śmierci,

-Giorgia Gvazawy - w 70-lecie śmierci,

-Tadeusza Schaetzla - w 40-lecie śmierci,

-Veli Bek Jedigara - w 40-lecie śmierci,

-Henryka Józewskiego - w 30-lecie śmierci 

oraz innych zasłużonych Prometeistów z Polski i krajów "prometejskich".

  

 

 Msza koncelebrowana m.in. przez ks. mjr. Mateusza Hebdę (Kapelana Prezydenta RP)

 

dyr.Jan Malicki, Studium Europy Wschodniej

Msza rozpoczęła Międzynarodową Konferencję Prometejską

 Szczegółowy program

 

uroczyste otwarcie Konferencji Prometejskiej przez dyr. Jana Malickiego, Studium Europy Wschodniej

redakcja "Nowego Prometeusza" prezentuje najnowszy numer czasopisma

 

Nasiman YAQUBLU z prelekcją: Деятельность прометеистов вовремя Холодной Войны(В 1950-е годы)

 

Marek KORNAT: U źródeł idei prometejskiej. Związek Zbliżenia Narodów Odrodzonych (1920-1921)

 

Hiroaki KUROMIYA Prometheanism and Big-Power Politics

 

Zaur GASIMOV Gazeta „Przymierze”: postkolonialne reakcje intelektualistów

 

Paweł LIBERA przedstawił temat: Włodzimierz Bączkowski i polskie pisma prometejskie (1930-1939)

 

Ireneusz Piotr MAJ mówił o Włodzimierzu Bączkowskim w polityce prometejskiej II RP

 

Jan Jacek BRUSKI z tematem: Mykoła Czebotariw i placówka “Hetman”. Z dziejów ukraińskich służb specjalnych na emigracji

 

wystąpienie Wojciecha MATERSKIEGO Zakaukazie - Prometeizm - Współczesność

 

Marcin KRUSZYŃSKI z prelekcją: Kaukaz w polityce MSZ - rola i znaczenie Konsulatu
Generalnego RP w Tbilisi w okresie międzywojennym

 

.

Georges MAMOULIA z prelekcją: От Тифлиса до Киева и Варшавы. Из историикавказско-украинского сотрудничества в
рамках движения «Прометей» (1918-1926)

Salawat ISCHAKOVz wystąpieniem Проблемы прометеевского движения в
переписке А.М. Топчибаши и М.Э. Расулзаде (1923-1926 годы)