Serwisy internetowe Uniwersytetu Warszawskiego Zaloguj się do USOSweb Kampusu Centralnego
 
 
 
 
 
  • Statystyki
  • Strona SEW: 12 595 441
  • BIS: 7 020 489

 

„Narodowości i pluralizm od czasów dawnych do współczesności – Europa Środkowo – Wschodnia i kraje postsowieckie, narody, narodowości, kultura, religia, historia i polityka”.
Warszawska Specjalna Konwencja ASN (Association for the Study of Nationalities), jednej z największych międzynarodowych organizacji naukowych, zajmujących się naszym regionem, była jedną z największych konferencji organizowanych w ostatnich latach przez Uniwersytet Warszawski.
Uczestnicy Konwencji Warszawskiej (łącznie było prawie 500 osób) w przeważającej większości pochodzili z Polski oraz krajów b. ZSSR (najwięcej z Ukrainy, Białorusi, Rosji, Litwy ponadto Kazachstanu, Gruzji itp.), także krajów Europy Zachodniej (Niemiec, Włoch, Wielkiej Brytanii, Turcji, Grecji), państw b. bloku komunistycznego (Węgier, Słowenii, Czech, Rumunii), a ponadto Stanów Zjednoczonych i Kanady. Najliczniej na Konwencji było reprezentowane środowisko ukrainistów, które w jej ramach odbyło specjalne posiedzenie na temat przyszłości i nowych badań tej dziedziny nauki.
Konwencja została oparta o system panelowy (było ich prawie100) z tematycznymi referatami (przyjęto ok. 400), panele specjalne z udziałem m.in. szefów ośrodków badań strategicznych z państw WNP oraz sesje plenarne z udziałem znakomitych gości specjalnych - otwarcia Konwencji z udziałem Jakuba Wolskiego, wiceministra spraw zagranicznych RP i prof. Michaela Rywkina, honorowego prezesa ASN oraz zamknięcia Konwencji z udziałem prezydenta Lecha Wałęsy.