Serwisy internetowe Uniwersytetu Warszawskiego Zaloguj się do USOSweb Kampusu Centralnego
 
 
 
 
 
  • Statystyki
  • Strona SEW: 12 595 562
  • BIS: 7 020 503

 

„Polska Solidarność, opozycja w krajach komunistycznych a upadek komunizmu”.
 
Warsaw East European Conference - II Warszawska Konferencja Wschodnioeuropejska zgromadziła ponad 250 uczestników z 32 krajów oraz kilkadziesiąt osób z Warszawy, którzy wspólnie mieli okazję uczestniczyć w panelach (sesjach tematycznych), 3 okrągłych stołach, kilku „special events” oraz odwiedzić 7 wystaw, przygotowanych specjalnie na czas Konferencji.
Szczególnym wydarzeniem był przyjazd ponad 20-tu zasłużonych, dawnych dysydentów z b. Związku Sowieckiego oraz b. obozu. Wśród nich gościliśmy osoby m.in. takie jak: Władimir Bukowski (dziś z Londynu), Natalia Gorbaniewska (dziś z Paryża) i Sergiej Kowaliow (z Moskwy), Mirosław Kusy (z Bratysławy), Petruszka Szustrowa (z Pragi), Marius Oprea (z Bukaresztu), Ints Calitis i Dainis Ivans (z Rygi).
Uroczystość inauguracyjna obejmowała: wykład prof. Bronisława Geremka pt. The Solidarity Movement and the European Idea of Freedom oraz wystąpienia b. Ministra Spraw Zagranicznych RP, Krzysztofa Skubiszewskiego i aktualnego Wiceministra Spraw Zagranicznych, Piotra Świtalskiego pt. Polish Eastern Policy after the Orange Revolution. Podczas uroczystości zamykającej wykład końcowy Konferencji wygłosił Władimir Bukowski pt. Did we win the Cold War?