Serwisy internetowe Uniwersytetu Warszawskiego Zaloguj się do USOSweb Kampusu Centralnego
 
 
 
 
 
  • Statystyki
  • Strona SEW: 12 595 389
  • BIS: 7 020 482

 

“Demokracja vs. Autorytaryzm. Kontekst polityczny i historyczny”.
 
W dn. 15-18 lipca 2007 roku, IV Warszawska Konferencja Wschodnioeuropejska po raz kolejny zgromadziła zainteresowanych problematyką wschodnią naukowców, badaczy i studentów z całego świata. Konferencja odbyła się pod hasłem .Democracy vs. Authoritarianism. Political and historical context.. W związku z tym w centrum zainteresowania znalazły się demokratyczne i autorytarne tendencje w Europie Środkowowschodniej i Południowo-Wschodniej od XVIII w. do czasów współczesnych.