Serwisy internetowe Uniwersytetu Warszawskiego Zaloguj się do USOSweb Kampusu Centralnego
 
 
 
 
 
  • Statystyki
  • Strona SEW: 12 624 597
  • BIS: 7 036 783

 

„Wolność i władza. Imperia, państwa i narody na Wschodzie XVIII – XXI wieku”
 
Podczas konferencji, odbywającej się w dn. 15 – 18 lipca 2008 roku położony został nacisk na historię XIX i XX stulecia oraz bieżące zagadnienia polityczne, społeczne, gospodarcze i kulturalne związane z głównym tematem. Szczególnie istotne były zagadnienia świata komunistycznego i post-komunistycznego. Omówione zostało także zagadnienie walki ideologii w XIX i XX wieku i relacji z demokratycznymi, autorytarnymi i totalitarnymi systemami politycznymi. Wiele paneli poświęcono również kwestii stosunków państwo – związki wyznaniowe w krajach komunistycznych oraz zagadnieniu opozycji i dysydentów w Związku Radzieckim i bloku komunistycznym. Kolejnymi równie istotnymi tematami były: kondycja demokracji i społeczeństwa obywatelskiego w świecie postkomunistycznym, zmieniające się pojęcie obywatelstwa, budowa demokracji lokalnej, rola organizacji pozarządowych w transformacji krajów post-komunistycznych oraz relacja państwo-wolność jednostki.