Serwisy internetowe Uniwersytetu Warszawskiego Zaloguj się do USOSweb Kampusu Centralnego
 
 
 
 
 
  • Statystyki
  • Strona SEW: 12 588 254
  • BIS: 7 018 403

 

Studium Europy WschodniejUniwersytetu Warszawskiego

w dniach 15 – 18 lipca 2009 r.

zorganizowało

VI Doroczną Międzynarodową
Warszawską Konferencję Wschodnioeuropejską

Warsaw East European Conference

1919 – 1939 – 1989 – 2009

East-Central Europe. Independence – Totalitarian Regimes – Independence

(Europa Środkowo –Wschodnia. Niepodległość – Reżimy Totalitarne – Niepodległość)

 

Głównym tematem konferencji była droga XX-wiecznej Europy Środkowo-Wschodniej od wyzwolenia po I wojnie światowej, przez reżimy totalitarne aż do wyzwolenia wraz z upadkiem komunizmu. Konferencja skupiła się wokół czterech zasadniczych dat z historii i współczesnej sytuacji w Europie: 1919-1939-1989-2009. Zmiany w Europie Środkowo-Wschodniej były omawiane szczególnie pod względem aspektów politycznych, społecznych, ekonomii oraz kulty. Konferencja składała się z ponad 30  paneli dyskusyjnych, w których udział wzięło ok. 120 referentów z całego świata. Część merytoryczna konferencji została wzbogacona przeglądem filmowym, nawiązującym tematycznie do tytułowych zagadnień tegorocznej sesji.

 

Wśród zaproszonych gości i referentów byli: prof. Zbigniew Kruszewski (Univeristy of Texas), prof. Zaza Tsotniashvili (Rektor Uniwersytetu w Gori), prof. Stanisław Szuszkiewicz (przewodniczący Rady Najwyższej Republiki Białoruś w l. 1991-94), prof. Stefano Bianchini (Uniwersytet w Bolonii), prof. Theodore Weeks (Southern Illinois University), prof. Gregory Gleason (Europejskie Centrum Bezpieczeństwa im. G.C.Marshalla, Garmisch-Partenkirchen), prof. Dmitriy Polyvyannyy (Państwowy Uniwersytet w Iwanowie) i inni.

Okrągły Stół: prof. Maciej Koźmiński, prof. Antoni Mironowicz, prof. Mikołaj Iwanow, dr Mykoła Ryabchuk

 
Otwarcie WEEC 2009 - prof. Włodzimierz Lengauer i dyr. Jan Malicki


Otwarcie WEEC 2009 - Wiceminister Spraw Zagranicznych RP - Jan Borkowski i dyr. Jan Malicki


Wykład inaugurujący WEEC 2009 - prof. Zbigniew Kruszewski (University of Texas, El Paso)


Okrągły Stół: Z-ca Szefa Misji w Ambasadzie USA w Polsce – Minister Pamela Quanrud,  Z-ca Szefa Misji w Ambasadzie Rosji w Polsce – Minister Dmitry Polyanskiy oraz  Maria Przełomiec


Dyskusja podczas Okrągłego Stołu


Jeden z ponad 30 paneli podczas WEEC 2009


Jeden z ponad 30 paneli podczas WEEC 2009
 

Okrągły Stół: prof. Stanislau Shushkevich, prof. Stefano Bianchini, prof. Antoni Z. Kamiński,  prof. Włodzimierz Marciniak
 

PROGRAM RAMOWY

WYDARZENIA OTWARTE