Serwisy internetowe Uniwersytetu Warszawskiego Zaloguj się do USOSweb Kampusu Centralnego
 
 
 
 
 
  • Statystyki
  • Strona SEW: 12 588 361
  • BIS: 7 018 422

Objazdy Studiów Wschodnich UW

 
Studia Wschodnie na Uniwersytecie Warszawskim mają niezbyt długą tradycję, widać jednak starania kadry dydaktycznej o powiązanie wykładów z aktualnymi problemami regionu. Wykładowcom zależy także na wykształceniu u studentów nie tylko postaw eksperckich, ale i obywatelskich, tudzież odpowiedzialności sąsiedzkiej i zachowań, które - jak podczas Pomarańczowej Rewolucji - wzbudziły solidarność różnych środowisk akademickich.

Niebagatelną rolę odgrywają w tym procesie objazdy naukowe, podczas których studenci bezpośrednio stykają się z rzeczywistością państw Europy Wschodniej. Dwa tygodnie w trasie, kiedy zawieszony jest normalny tryb zajęć, a studenci przemierzając setki kilometrów, poznają liczne zabytki kultury oraz lokalne elity społeczne ożywiające w nich nowe treści. Nawiązywane wówczas kontakty osobiste służą potem naukowej wymianie myśli, literatury, czy informacji o konferencjach i innych wydarzeniach. Integrują się też sami studenci, pokonując istniejące między nimi niekiedy bariery. Mamy nadzieję, że odegra to ważną rolę w ich przyszłych losach. Każdy kolejny objazd niesie bowiem nowe wyzwania organizacyjne i ambicje naukowe.

Objazdy naukowe studentów Studiów Wschodnich są coraz bardziej zinstytucjonalizowane. Ustaliły się ich wiosenne terminy, zasady organizacyjne, udział profesorów i zaangażowanie studentów, do których obowiązków na trwałe weszły: prezentacja zabytku i referat z historii lub współczesności regionu. Z perspektywy kilku lat chwile spędzone podczas objazdów naukowych wydają się rządzić innymi regułami niż te w Warszawie. Wrażenie potęgują różnice czasu, kalendarzy liturgicznych, dystansu wobec komunistycznej przeszłości. Wspominane zdarzenia z różnych objazdów przeplatają się nawzajem i trudno dociec rzeczywistej chronologii. Traci znaczenie nawet ich kolejność. Pozostają jedynie głęboko pozostające w świadomości doznania.
 
autor: Andrzej Buczyński
 
2001 Rosja
2002 Siedmiogród
2003 Białoruś
2004 Ukraina Zachodnia
2005 Ukraina Lewobrzeżna
2006 Ukraina Południowo-Wschodnia
2007 Państwa Bałtyckie
2008 Słowacja - Węgry - Rumunia - Ukraina
2009 Odessa - Krym
2010 Ukraina - Białoruś - Litwa
2011 Ukraina - Rumunia - Mołdawia - Naddniestrze - Ukraina
2012 Czechy-Słowacja-Wegry-Rumunia-Ukraina-Słowacja-Polska
2013 Królestwo: Białoruś
2014 Lwów – Przemyśl  Rzeszów – Preszów  Koszyce  Użhorod  Iwano-Frankiwsk  Lwów
2015 Wrocław – Brzeg – Opole –  Łambinowice – Nysa – Kłodzko – Wambierzyce – Kudowa Zdrój