Serwisy internetowe Uniwersytetu Warszawskiego Zaloguj się do USOSweb Kampusu Centralnego
 
 
 
 
 
  • Statystyki
  • Strona SEW: 12 588 365
  • BIS: 7 018 422

XV posiedzenie Konsorcjum Uniwersytetów Ukraińskich i Uniwersytetu Warszawskiego

 

w dniu 16 października 2015 r. w Kijowie

odbyło się

XV posiedzenie Konsorcjum Uniwersytetów Ukraińskich i Uniwersytetu Warszawskiego

 

W tegorocznym posiedzeniu Konsorcjum udział wzięli przedstawiciele 11 ukraińskich uniwersytetów oraz Uniwersytetu Warszawskiego, a także przedstawiciele Ambasady RP w Kijowie.

Amb. Henryk Litwin, rekt. Igor Cependa, prorektor Wasyl Ożogan, dyr. Jan Malicki

Przedstawiciele delegacji uniwersytetów ukraińskich oraz Ambasady RP w Kijowie

Rekt. Igor Cependa, rekt. Andrii Meleshevych, dyr. Jan Malicki

Podpisanie dwustronnej umowy  o mobilności akademickiej między Narodowym Uniwersytetem Przykarpackim i Narodowym Uniwersytetem w Sumach

prof. Ola Hnatiuk przedstawia koncepcje wspolnego wydawnictwa uniwersytetów Konsorcjum pt. «Польскі Студії»

Przedstawiciele delegacji uniwersytetów ukraińskich

Przedstawiciele delegacji uniwersytetów ukraińskich

 

Podczas XV posiedzenia Konsorcjum Uniwersytetów Ukraińskich i Uniwersytetu Warszawskiego ustalono m.in.:

1. Zostały przedstawione informacje na temat realizacji programu Studiów Wschodnich na Ukrainie oraz naborów na poszczególne programy stypendialne, prowadzone prze Studium.  Zostały także przekazane informacje dotyczące naborów w 2016 r.

2. Została podpisana dwustronna umowa o mobilności akademickiej między Uniwersytetem Przykarpackim a Uniwersytetem w Sumach.

3. Został zaprezentowany projekt wspólnego czasopisma  Konsorcjum uniwersytetów ukraińskich i Uniwersytetu Warszawskiego. Została przyjęta Uchwała o rozpoczęciu wydania czasopisma pt. „Польські Студії”

4. Postanowiono o zamiarze wręczenia 'Nagrody Konsorcjum' za najlepszą książkę wydaną na jednym z uniwersytetów członków Konsorcjum, jak również dla najlepszej publikacji będącej wynikiem badań prowadzonych podczas studiów doktoranckich w dn. 5 grudnia 2015 r. w Warszawie.

5. Postanowiono o kontynuacji zorganizowania III Letniej Szkoły dla studentów 'Studiów Wschodnich na Ukrainie' na Narodowym Uniwersytecie „Akademia Ostrogska".

6. Poruszono również temat rozszerzenia Konsorcjum o Narodowy Uniwersytet w Odessie, przedstawiciele którego zostaną zaproszeni na kolejne posiedzenie Konsorcjum.

7. Postanowiono, że kolejne XVI posiedzenie Konsorcjum odbędzie się w Charkowie, w drugiej połowie maja 2016 r.

 

Uczestnicy posiedzenia:

1.  Andrii Meleshevych – rektor - Narodowy Uniwersytet „Akademia Kijowsko-Mohylańska” (Kijów)

2.  Vasyl. Ozhogan - prorektor ds. nauki - Narodowy Uniwersytet „Akademia Kijowsko-Mohylańska” (Kijów)

3.  Ludmyla Dyachenko, prorektor ds. finansowych - Narodowy Uniwersytet „Akademia Kijowsko-Mohylańska” (Kijów)

4.  Bogdan  Bujak, prorektor ds. współpracy międzynarodowej  – Uniwersytet Narodowy w Tarnopolu

5.  Ihor Tsependa, rektor - Przykarpacki Uniwersytet Narodowy im. Wasyla Stefanyka (Iwano Frankiwsk)

6.  Ivan Konet, prorektor ds. nauki i współpracy międzynarodowej - Uniwersytet Narodowy im. w Kamieńcu Podolskim (Kamieniec Podolski)

7.   Volodymyr Kshevetskyi, kierownik działu ds. współpracy z zagranicą - Uniwersytet Narodowy im. w Kamieńcu Podolskim (Kamieniec Podolski)

8.  Stepan Melnychuk, rektor - Czerniowiecki Uniwersytet Narodowy im. Jurija Fedkowycza (Czerniowce)

9.  Yaroslav Redkva, kierownik działu ds. współpracy z zagranicą - Czerniowiecki Uniwersytet Narodowy im. Jurija Fedkowycza (Czerniowce)

10.  Petro Kraliuk, prorektor - Narodowy Uniwersytet „Akademia Ostrogska” (Ostróg)

11.  Anatolij Vasyliev - rektor - Narodowy Uniwersytet w Sumach (Sumy)

12.  Volodymyr Liubchak, prorektor ds. współpracy międzynarodowej - Narodowy Uniwersytet w Sumach (Sumy)

13.  Natalia Sejko, prorektor ds. nauki i współpracy międzynarodowej - Żytomierski Narodowy Uniwersytet Pedagogiczny im. Iwana Franki (Żytomierz)

14.  Mykhailo Yatsyshyn, prorektor ds. nauki - Wschodnioeuropejski Uniwersytet Narodowy im. Łesi Ukrainki (Łuck)

15.  Jan Malicki, dyrektor Studium Europy Wschodniej UW

16.  Aleksander Skydan, Studium Europy Wschodniej UW

17.  Henryk Litwin, Ambasador RP w Kijowie, Ambasada RP w Kijowie

18.  Anna Kuźma, Radca, kierownik Referatu WNO, Ambasada RP w Kijowie