Serwisy internetowe Uniwersytetu Warszawskiego Zaloguj się do USOSweb Kampusu Centralnego
 
 
 
 
 
  • Statystyki
  • Strona SEW: 12 588 323
  • BIS: 7 018 416

25 lat Studium Europy Wschodniej

 

Studium Europy Wschodniej UW obchodzi w tym roku jubileusz - 25-lecie istnienia. Z tej okazji chcielibyśmy przypomnieć w skrócie historię, działalność, najważniejsze wydarzenia, wydawnictwa oraz aktywność Studium Europy Wschodniej na przestrzeni ostatniego ćwierćwiecza.

 

Studium Europy Wschodniej Uniwersytetu Warszawskiego powstało w 1990 r., a wywodzi się ze środowiska podziemnego pisma „Obóz”, utworzonego w 1981 r. Do podstaw, z których wyrosło Studium należy zaliczyć również podziemny Instytut Europy Wschodniej, założony w 1983 r. – ponad 30 lat temu.

Od 1992 r. organizowana jest przez Studium Wschodnia Szkoła Letnia. Od roku akad. 1998/1999 (26 października 1998 r.) uruchomiono magisterskie „Specjalistyczne Studia Wschodnie”, później „Podyplomowe Studia Wschodnie”, a od roku akad. 2012/2013 również licencjackie „Studia Wschodnie”. Znaczącą formą aktywności Studium są konferencje naukowe poświęcone najważniejszym kwestiom regionu. Studium samodzielnie, bądź we współpracy wydaje czasopisma: „Obóz”, „Przegląd Wschodni”, „Nowy Prometeusz” i „Pro Georgia”, redaguje też internetowy „BIS – Biuletyn Informacyjny Studium”, poświęcony „sprawom wschodnim”. Studium jest koordynatorem licznych programów stypendialnych, m.in.: Programu Stypendialnego Rządu RP im. K. Kalinowskiego, Programu Stypendialnego Rządu RP dla Młodych Naukowców. Prowadzi również wschodnie szkoły narodowe – Polsko – Rosyjską, Polsko – Białoruską oraz Wschodnią Szkołę Letnią (w tym roku podobnie jak Studium obchodzi jubileusz 25-lecie istnienia), jak również Wschodnią Szkołę Zimową.  Od 2006 r. w ramach Studium funkcjonuje również Stacja Kaukaska w Tbilisi. W roku 2011 Studium udało się uruchomić magisterskie „Studia Wschodnie” na Ukrainie – w których uczestniczą studenci Akademii Kijowsko - Mohylańskiej, Ukraińskiego Uniwersytetu Katolickiego we Lwowie, Przykarpackiego Uniwersytetu Narodowego w Iwanofrankowsku oraz Akademii Ostrogskiej.

 

Studium Europy Wschodniej Uniwersytetu Warszawskiego wraz z jego już bardzo licznymi inicjatywami organizacyjnymi i wydawniczymi, wliczając w to „Studia Wschodnie”– należy  do znacznej grupy polskich instytucji naukowych, akademickich i analitycznych, których powstanie, rozwój i działanie stały się możliwe po upadku komunizmu i odzyskaniu niepodległości.

Studium w odróżnieniu od innych instytucji powstało jako bezpośrednia kontynuacja prac rozpoczętych jeszcze w okresie „Solidarności” i kontynuowanych w podziemiu, głównie w pracy wydawniczej, ale także w pracach koncepcyjnych.

Przedsięwzięć takich nie było w podziemiu wiele, ale są one ważne już nie z powodu warunków, w jakich przyszło im działać, ale jako fragment w już 90-letnich dziejach polskich badań sowietoznawczych i jako tło wielkiego powrotu tych badań po 1989 r.