Serwisy internetowe Uniwersytetu Warszawskiego Zaloguj się do USOSweb Kampusu Centralnego
 
 
 
 
 
  • Statystyki
  • Strona SEW: 12 595 584
  • BIS: 7 020 507

Informacja dla studentów, którzy chcą wnioskować

o stypendium Ministra za wybitne osiągnięcia

na rok akademicki 2015/2016

 

 

Wzór formularza wniosku można znaleźć na stronie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa wyższego (w punkcie PLIKI DO POBRANIA, w formacie DOCX - aktywny formularz oraz w formacie RTF):

 

http://www.nauka.gov.pl/komunikaty/informacja-na-temat-stypendiow-ministra-za-wybitne-osiagniecia-dla-studentow-na-rok-akademicki-2015-2016.html

 

Tam też można znaleźć szczegółowe informacje na temat tego, kto może się ubiegać o stypendium, jakie są warunki otrzymania stypendium, jak prawidłowo wypełnić wniosek o stypendium, jakie są wymagane załączniki dokumentujące uzyskane osiągnięcia itp.

 

Każdy wniosek, po wypełnieniu przez studenta, powinien zostać opatrzony podpisem Opiekuna Studentów rekomendującym studenta do stypendium w imieniu danej jednostki WO i potwierdzającym zaliczenie roku.

 

Wnioski wraz z załącznikami dokumentującymi uzyskane osiągnięcia oraz danymi kontaktowymi, tzn. aktualnym telefonem i adresem mejlowym, należy składać na ręce Prodziekana ds. studenckich w Dziekanacie ds. studenckich w godzinach dyżurów (począwszy od 3 września, poniedziałki i czwartki, godz. 10.30-11.45). Ostateczny, nieprzekraczalny termin ich złożenia to czwartek 24 września do 11.45.