Serwisy internetowe Uniwersytetu Warszawskiego Zaloguj się do USOSweb Kampusu Centralnego
 
 
 
 
 
 • Statystyki
 • Strona SEW: 12 625 981
 • BIS: 7 037 707

 

SKŁADANIE PRACY DYPLOMOWEJ

 1. Student przygotowuje cztery egzemplarze pracy dyplomowej, podpisane własnoręcznie przez studenta i kierującego pracą.

  Jeden  egzemplarz przeznaczony dla kierującego pracą (przekazuje Student)

  Jeden egzemplarz do akt studenta-wydrukowany dwustronnie; oprawiony w zbindowaną okładkę.
   Dwa  egzemplarze  dla recenzenta- wydrukowane jednostronnie; oprawione w twardą okładkę.

 2. Jednocześnie student składa plik z elektroniczną wersją pracy w formacie PDF oraz Word (zapisany w wybranym formacie DOC, DOCX, ODT lub RT z którego dokonano wydruku (CD).

 3. Streszczenie nie powinno zawierać więcej niż 800 znaków (około 16 wierszy).
 4. Słowa kluczowe (maksymalnie 10), tworzone przede wszystkim na podstawie tytułu i streszczenia, powinny być formułowane w mianowniku liczby pojedynczej. Należy je zapisać w wierszu, oddzielone przecinkami.
 5. Dziedzinę pracy (kod wg programu Socrates-Erasmus) ustala się ze swoim promotorem i umieszcza pod słowami kluczowymi na czwartej stronie pracy.

 

Znormalizowany format stron:

 • czcionka - 12 pn Times New Roman
 • interlinia - 1,5 wiersza
 • marginesy: lewy - 3,5 cm; prawy - 1,5 cm; góra, dół - 2,5 cm
 • tekst justowany
 • numeracja stron - na środku

 

Składanie wymaganych dokumentów przed obroną pracy

Przed obroną pracy student powinien złożyć w sekretariacie na ul. Dobrej 68/70:

 • cztery zdjęcia o wymiarach 4,5 x 6,5  (w przypadku odpisu dyplomu w języku angielskim-dodatkowo dwa zdjęcia)
 • wypełniona kartę obiegową,
 • odcinek wpłaty za dyplom w wysokości:

*60 zł wersja polska lub

*100 zł wersja polska + angielska

student wprowadza do Archiwum Prac Dyplomowych http://apd.uw.edu.pl wersję elektroniczną pracy w formacie PDF** oraz streszczenie i słowa kluczowe

Strona tytułowa pracy licencjackiej oraz trzy kolejne strony [doc]

Strona tytułowa pracy magisterskiej oraz trzy kolejne [doc]

Kody dziedzin wg programu Socrates Erasmus [xls]