Serwisy internetowe Uniwersytetu Warszawskiego Zaloguj się do USOSweb Kampusu Centralnego
 
 
 
 
 
  • Statystyki
  • Strona SEW: 12 588 208
  • BIS: 7 018 394

Dzisiaj (1 września 2015 r.) w Sali Balowej Pałacu Potockich UW oficjalnie zainaugurowano kolejną edycję ,,Programu Stypendialnego Rządu RP dla Młodych Naukowców”. W uroczystości wzięli udział: Jan Malicki (dyrektor Studium Europy Wschodniej), prof. dr hab. Andrzej Zieniewicz (dyrektor Polonicum), dr Anna Mazarek. Ponadto w uroczystości uczetniczyli przedstawiciele Ministerstwa Spraw Zagranicznych (Krzysztof Strzałka) oraz Biura Uznawalności Wykształcenia i Wymiany Międzynarodowej (Alicja Głowacka), jak również 67 zakwalfikowanych do tegorocznej edycji programu stypendystów.

 

Poniżej zdjęcia z uroczystości:

Na zdjęciu od lewej: prof. dr hab. Andrzej Zieniewicz (dyrektor Polonicum), Jan Malicki (dyrektor Studium Europy Wschodniej UW)


Jan Malicki (dyrektor Studium Europy Wschodniej UW) wita zebranych uczestników uroczystości

prof. dr hab. Andrzej Zieniewicz (dyrektor Polonicum)


Stypendyści oraz goście specjalni. Na zdjęciu widoczni od lewej w pierwszy rzędzie: Krzysztof Strzałka (MSZ), Diana Brutyan (Studium Europy Wschodniej UW), Alicja Głowacka (BUWIWM)


Przemawia Krzysztof Strzałka z MSZ-u

dr Anna Mazanek - opiekunka kursu przygotowawczego w Polonicum

Stypendyści

 

Fot. Studium - K. Widźgowska

 

O PRORGAMIE:

Zainicjowany w roku 2003 Program Stypendialny dla Młodych Naukowców” adresowany jest do kandydatów z Rosji, Ukrainy, Białorusi, Mołdawii, państw Azji Centralnej i Kaukazu. Stypendia są przyznawane na realizację staży naukowych, mających charakter rocznych indywidualnych studiów uzupełniających.


W Programie biorą udział osoby, mające już pewne osiągnięcia naukowe. Dotychczasowa działalność daje stypendystom największą możliwość wykorzystania w ich krajach zdobytej w Polsce wiedzy w różnych dziedzinach życia naukowego i działalności społecznej. Kandydaci powinni mieć ukończone studia wyższe (4- lub 5-letnie) na kierunkach humanistycznych: historii, stosunkach międzynarodowych, politologii, dziennikarstwie, socjologii, etnologii, kulturoznawstwie, psychologii społecznej, administracji i zarządzaniu oraz prawie, a także ogólną orientację w polskiej problematyce w jednej z wymienionych dziedzin lub dziedzin pokrewnych, zwłaszcza w odniesieniu do okresu od XIX do XX wieku. Aplikanci zazwyczaj są doktorantami, młodymi wykładowcami lub absolwentami studiów wyższych i planują kontynuować naukę po powrocie do kraju. Dzięki temu będą mogli dalej przenosić zdobytą wiedzę i szerzyć ją w kraju pochodzenia.

Od kandydata wymagana jest również znajomość języka polskiego w stopniu gwarantującym rozumienie wykładów z wybranej przez niego dziedziny i korzystanie z literatury przedmiotu. Istnieje możliwość zakwalifikowania do Programu osób ze słabą znajomością języka polskiego, wówczas jednak są one zobowiązane do intensywnej nauki języka od momentu powiadomienia o wynikach konkursu oraz zostają automatycznie skierowane na adaptacyjny kurs języka polskiego w Warszawie.

Więcej informacji na temat programu ,,Młodzi Naukowcy" znajdą Państwo w odpowiedniej zakładce na naszej stronie internetowej: http://www.studium.uw.edu.pl/?content/64