Serwisy internetowe Uniwersytetu Warszawskiego Zaloguj się do USOSweb Kampusu Centralnego
 
 
 
 
 
  • Statystyki
  • Strona SEW: 12 588 314
  • BIS: 7 018 415

Absolwenci - obrony 2010

imię i nazwisko rocznik temat pracy promotor
Aliaksandr Aleshka 2007-2009 Wpływy rosyjskie na Białorusi i Litwie: wymiar gospodarczy i energetyczny Prof. John Micgiel
Rovshan Almazov 2005-2007 Obraz Kosowa w prasie tureckiej Prof. Jolanta Sujecka
Viktoriia Dubodielova 2007-2009 Sufizm i Neosufizm w Uzbekistanie Dr Andrzej Ananicz
Yury Gordeev 2007-2009 Obraz Litwy i Litwina w polskich podręcznikach gimnazjalnych 1918-1939 Prof. Leszek Zasztowt
Igor Isayev 2007-2009 Rozwój stylu skaralnego w języku litewskim w końcu XIX - XX wieku (na przykładzie modlitewników). Dr Bronius Makauskas
Polina Khinimchuk 2007-2009 Konflikt serbsko-chorwacki (1991-1995) w polskich i rosyjskich opracowaniach naukowych Dr Kazimierz Jurczak
Alicja Kordos 2007-2009 Muzułmanie w prawosławnym kraju Prof. Elżbieta Znamierowska-Rakk
Magdalena Lejman 2007-2009 "Rossijanie"-ponadetniczna tożsamość Rosjan. Zarys problemu. Prof. Mikołaj Iwanow
Ion Macovei 2007-2009 Obwód Kaliningradzki między Związkiem Radzieckim a Unią Europejską Prof. Mikołaj Iwanow
Aleksander Wyszyński 2005-2007 Dialog energetyczny między Federacją Rosyjską a państwami bałtyckimi (Litwa, Łotwa, Estonia). Dr Jerzy Kozakiewicz
Robert Rakovic 2005-2007 Od Surena Harucjunjana do Roberta Koczarjana: Przemiany wewnątrzpolityczne w Armenii w latach 1988-1998 Prof. Tadeusz Świętochowski
Stepan Ivanyk 2006-2008 Ukraińscy myśliciele przedwojennej Galicji w kręgu Szkoły Lwowskiej Kazimierza Twardowskiego Prof. Leszek Zasztowt
Oleg Borynyak 2007-2009 Stosunki polsko-białoruskie w latach 1991-1996 Dr Bronius Makauskas
Monika Ciosek 2006-2009 Ukraina i Ukraińcy w "Przeglądzie Powszechnym" 1914 - 1939 Dr Bronius Makauskas
Ewa Dominikowska 2005-2007 Wpływ sytuacji w Bośni i Hercegowinie oraz Serbii w latach 1995 - 2008 na bezpieczeństwo europejskie. Prof. Elżbieta Znamierowska-Rakk
Didem Ertan 2005-2007 Obraz Słowian Południowych w literaturze tureckiej w dwudziestym wieku. Prof. Jolanta Sujecka
Gunel Piekut 2006-2008 Gagauzi w Mołdawii. Studium przypadku etnokulturowego. Dr Kazimierz Jurczak
Karolina Gajda 2008-2010 Niepodległośc Kosowa w dziennikach polskich, rosyjskich i amerykańskich. Prof. John Micgiel
Tetyana Hunyaha 2007-2009 Konflikt serbsko-chorwacki w XX wieku:geneza, przebieg, skutki. Prof. Elżbieta Znamierowska-Rakk
Katarzyna Regulska 2008-2010 Polityka ZSRR i Rosji wobec konfliktu jugosłowiańskiego od czerwca 1991 do sierpnia 1992 Prof. John Micgiel
Marta Uzdowska 2005-2007 Stosunki gospodarcze Estonii z jej głównymi partnerami Prof. Marek Śliwiński
Katarina Vukasinović 2007-2009 Muzyka w postkomunistycznej Serbii oraz na Ukrainie ( porównywanie ) Prof. John Micgiel
Mariya Vytvytska 2006-2008 Stosunki serbsko-chorwackie w okresie od rewolucji Wiosny Ludów do powstania Królestwa SHS. Prof. Elżbieta Znamierowska-Rakk
Aneta Waszkiewicz 2007-2009 Kształtowanie niepodległego Azerbejdżanu.Prądy narodowe i siły zewnętrze w latach 1987-1995 dr Wiktor Ross

 

Absolwenci - obrony 2000

imię i nazwisko rocznik temat pracy promotor
Grzegorz Kuczyński 1998-2000 Wybory parlamentarne w Estonii (1995-1999). Wpływ mniejszości na ewolucję systemu politycznego prof. Marek Śliwiński
Aneta Piątek 1998-2000 Formowanie się systemu politycznego w Republice Słowenii prof. Marek Śliwiński
Lech Wojciechowski 1998-2000 Ukraiński regionalizm, a wybory prezydenckie 1994 i 1999 roku prof. Marek Śliwiński
Urszula Sobiecka 1998-2000  Działalność polityczna Polaków w Republice Litewskiej w latach 1990-2000 prof. Marek Śliwiński