Serwisy internetowe Uniwersytetu Warszawskiego Zaloguj się do USOSweb Kampusu Centralnego
 
 
 
 
 
  • Statystyki
  • Strona SEW: 12 595 397
  • BIS: 7 020 483

 

Informacja dla studentów przyjętych na I rok studiów na Wydziale Orientalistycznym, którzy chcą ubiegać się o miejsce w Domu Studenta na rok akademicki 2015/2016

 

Aby otrzymać miejsce w Domu Studenta, studenci muszą wypełnić wniosek, który znajduje się w systemie USOSweb, oraz złożyć komplet dokumentów do Komisji Stypendialnej w ciągu 10 dni od daty immatrykulacji. Zestaw wymaganych dokumentów:

1.    Wypełnione w systemie USOS  i wydrukowane wnioski o przyznanie miejsca w Domu Studenta.

2.    Oświadczenie o dochodach (także wypełnione w systemie USOS i wydrukowane  Studenci-cudzoziemcy wypełniają wyłącznie wniosek (nie składają oświadczenia o dochodach).

3.    Zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o wysokości dochodów netto uzyskanych przez studenta, rodziców studenta oraz pełnoletnie rodzeństwo za rok 2014 wystawione po 15 maja 2015r.

Zaświadczenie to powinno zawierać informację o dochodzie  netto z wyszczególnieniem wysokości składek na ubezpieczenie społeczne, wysokości należnego podatku lub wysokości dochodu. Studenci-cudzoziemcy wypełniają wyłącznie wniosek (nie składają  zaświadczenia o dochodach).

4.    Zaświadczenie z ZUS o składkach na ubezpieczenie zdrowotne.

5.  Jeżeli rodzice studenta posiadają gospodarstwo rolne - zaświadczenie z właściwego organu gminy o wielkości gospodarstwa wyrażonej w hektarach przeliczeniowych ogólnej powierzchni w roku kalendarzowym poprzedzającym okres występowania o zaświadczenie. Do zaświadczenia o wielkości gospodarstwa rolnego należy dołączyć zaświadczenie o wysokości dochodów lub ich braku studenta i rodziny studenta.

6.    Zaświadczenie o nauce rodzeństwa.

7.    Inne dokumenty zaświadczające o dochodzie studenta lub członka jego rodziny.

8.    Wydruk z Google map potwierdzający odległość zamieszkania.

Dokumenty należy składać do Komisji Stypendialnej WOw Dziekanacie ds. studenckich; tel. 22 55 24 053

ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, we wtorki w godz. 16.30-17.30 oraz czwartki w godz. 10.00-11.00.