Serwisy internetowe Uniwersytetu Warszawskiego Zaloguj się do USOSweb Kampusu Centralnego
 
 
 
 
 
  • Statystyki
  • Strona SEW: 12 595 390
  • BIS: 7 020 482

 

Studium Europy Wschodniej UW

prowadzi aktualnie nabór na

Podyplomowe Studia Wschodnie

w roku akademickim 2016/2017

 

Są to odpłatne studia przeznaczone szczególnie dla osób już profesjonalnie zajmujących się Europą Wschodnią i Środkową w urzędach państwowych, instytucjach gospodarczych, politycznych i społecznych, mediach lub myślących o takiej specjalizacji w przyszłości oraz dla wszystkich zainteresowanych, pragnących pogłębić swą wiedzę z tej dziedziny.

Termin składania dokumentów trwa do 15 września br. Szczegóły rekrutacji dostępne tutaj.

 

Nazwa studiów podyplomowych Podyplomowe Studia Wschodnie
Jednostka prowadząca studia podyplomowe Studium Europy Wschodniej
Kierownik studiów podyplomowych doc. dr Wiktor Ross
Adres studiów podyplomowych, numer telefonu

ul. Dobra 55/66, 00-312 Warszawa, pokój 161, I piętro

tel. 0 22 55 27 991

e-mail: spr.stud.studium@uw.edu.pl
Dni i godziny pracy sekretariatu Od poniedziałku do czwartku 10.00-14.00
Czas trwania studiów podyplomowych Dwa i pół semestru (od października 2016 r. do 30 września 2017 r.)
Tryb studiów i częstotliwość zjazdów Zaoczny, zajęcia w soboty i niedziele, zjazdy co 2-3 tygodnie
Koszt za całość studiów podyplomowych 7 500 PLN
Ewentualne dofinansowanie z Funduszy Strukturalnych Nie dotyczy
Program studiów (wiodące przedmioty oraz nazwiska wykładowców)

Program studiów obejmuje następujące przedmioty: Polska polityka wschodnia; Sowietologia; Zagadnienia narodowościowe Europy Wschodniej, Bałkanów, Rosji i Kaukazu; Historia Rosji do 1918 r.; Historia ZSRR; Dzieje Rosji po 1991 r.; Geopolityka; Postkomunizm; Bałkany 1917-1991; Stosunki międzynarodowe w regionie Europy Wschodniej i Europy Środkowej; Geografia polityczna Europy Wschodniej, Środkowej, Bałkanów, Rosji i Kaukazu; Ukraina 1917-2010; Białoruś 1991-2010; Państwa Bałtyckie 1917-2010; Federacja Rosyjska, Kaukaz i Azja Środkowa 1991-2010; System władzy Federacji Rosyjskiej; Współpraca wojskowa w regionie; Służby Specjalne ZSRR i Federacji Rosyjskiej; Służby Specjalne państw post-sowieckich.

Wśród wykładowców są uznani badacze „spraw wschodnich, pracownicy cywilnej służby państwowej i dyplomatycznej, m.in:  doc. dr Wiktor Ross, prof. Włodzimierz Marciniak, dr David Kolbaia, dr Adam Balcer, dr Rigels Halili, płk Tadeusz Krząstek, red. Maria Przełomiec, amb. Marek Gołkowski, Marek Menkiszak, dr Łukasz Jasina.
Sposób zaliczania przedmiotów Zaliczenie na ocenę lub egzamin
Charakterystyka studiów i ich cel Kształcenie specjalistów od spraw wschodnich.
Sylwetka absolwenta Kształcenie specjalistów od spraw wschodnich.

                                                        REKRUTACJA

Wszystkie wymagane dokumenty Dyplom ukończenia studiów wyższych (magisterskich), podanie wygenerowane z systemu IRK, życiorys (może być w formie CV), 2 zdjęcia w formacie dowodu osobistego.
Termin składania dokumentów 15 września 2016 r.
Termin rozpoczęcia studiów 1 października 2016 r.
Limit miejsc 20
Sylwetka kandydata Preferowany absolwent studiów humanistycznych lub osoba zajmująca się zawodowo problematyką wschodnią
Opis rekrutacji O przyjęciu na studia decyduje wynik rozmowy kwalifikacyjnej.
Dodatkowe informacje http://www.studium.uw.edu.pl/

 

Szczegółowy opis przedmiotów dostępny tutaj

 

Więcej informacji uzyskają Państwo w Sekretariacie ds. Studenckich:

e-mail: spr.stud.studium@uw.edu.pl