Serwisy internetowe Uniwersytetu Warszawskiego Zaloguj się do USOSweb Kampusu Centralnego
 
 
 
 
 
  • Statystyki
  • Strona SEW: 12 595 462
  • BIS: 7 020 494

Studium Europy Wschodniej UW 4 grudnia 2014 r. (czwartek) oficjalnie zainaugurowało XII Doroczną Międzynarodową Sesję Kaukazologiczną im. św. Grzegorza Peradze. Uroczystość odbyła się w Sali Senatu Pałacu Kazimierzowskiego Uniwersytetu Warszawskiego. W wydarzeniu wzięli udział znamienici goście: prezydent Gruzji Giorgi Margwelaszwili czy Szef Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej - minister Jacek MichałowskiKonferencja jest okazją do uczczenia 825-lecia wręczenia królowej Tamarze poematu "Rycerz w tygrysiej skórze" przez gruzińskiego poetę Szota Rustawelego (1160/65–1216). Utwór powstał w latach 1189-1207 i został poświęcony królowej Tamarze (1184-1213). Poniżej przedstawiamy relację fotograficzną z konferencji.

4 GRUDNIA 2014 R. - DZIEŃ I

 Prof. Tadeusz Tomaszewski, Prorektor UW oraz dyr. Jan Malicki witają Prezydenta Gruzji, Giorgiego Margwelaszwolego

W drodze do Pałacu Kazimierzowskiego – od lewej: G. Margwelaszwili – Prezydent Gruzji, T. Tomaszewski – Prorektor UW, J. Michałowski – Szef Kancelarii Prezydenta RP, J. Malicki – Dyrektor SEW UW.

Uroczyste rozpoczęcie konferencji - (od lewej) -  Szef Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej - Jacek Michałowski, prezydent Gruzji - Giorgi Margwelaszwili, prorektor ds. zasobów ludzkich i kształcenia ustawiczneg UW - Tadeusz Tomaszewski, dyrektor SEW -  Jan Malicki, dr Dawid Kolbaia z SEW-u,

 (od lewej) prezydent Gruzji - Giorgi Margwelaszwili, prorektor ds. zasobów ludzkich i kształcenia ustawicznego UW - Tadeusz Tomaszewski, dyrektor SEW -  Jan Malicki, dr Dawid Kolbaia z SEW-u.

 Prezydent Gruzji - Giorgi Margwelaszwili podczas swojego wystąpienia.

JE Najprzewielebniejszy Jerzy, Biskup Siemiatycki, Ordynariusz Polowy Wojska Polskiego przekazuje przesłanie dla uczestników konferencji od Jego Eminencji Sawy, Metropolity Warszawskiego i Całej Polski.

Szef Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej - Jacek Michałowski odczytuje list w imieniu Prezydenta RP.

Jeden z inicjatorów konferencji - dr Dawid Kolbaia przemawia.

Prof. Bernard Outtier z Paryża podczas swojego wystąpienia.

Ks. Henryk Paprocki.

Znamienici goście - (od lewej) Prof. Jan Braun, prof. Wojciech Materski, Archimandryta Adam (Akhladze) oraz Metropolita Andria - przedstawiciel Patriarchatu Gruzińskiego (Gvazava).

Wieniec oraz znicze od prezydentów Polski oraz Gruzji.

 Dyr. Malicki i Dr Kolbaia złożyli wieniec i zapalili znicze pod tablicą, na ścianie budynku Wydziału Historycznego UW, upamiętniającą pomordowanych w czasie II wojny światowej profesorów UW, wśród nich św. Grzegorza Peradze.

Wieńce oraz znicze z szarfami Studium Europy Wschodniej UW.

                                                Wieńce od prezydentów - Polski oraz Gruzji.

 

 

             DZIEŃ II (PIĄTEK) - 5 GRUDNIA 2014 R.

Prof. Bernard Outtier z Paryża podczas swojego wystąpienia.

(od lewej) Metropolita  Andria - przedstawiciel Patriarchatu Gruzińskiego (Gvazava), ks. Henryk Paprocki oraz Prof. Bernard Outtier z Paryża.

Metropolita  Andria - przedstawiciel Patriarchatu Gruzińskiego (Gvazava), ks. Henryk Paprocki.

ks. Henryk Paprocki.

Dr Dawid Kolbaia z ambasadorem Giorgim Badridze.

Marzena Kuraś - Polska Akademia Nauk.

Dr David Kolbaia odczytuje referat Andrzeja Furiera z Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Jaba Samushia (Państwowy Uniwersytet w Tbilisi).

    

DZIEŃ III (PIĄTEK) - 6 GRUDNIA 2014 R.


Hamed Kazemzadeh (Uniwersytet Warszawski) przedstawia swój referat.

Archimandryta Adam (Akhladze).

Wystawa poświęcona poematowi "Rycerz w tygrysiej skórze" Szoty Rustawelego.

Wystawa poświęcona poematowi "Rycerz w tygrysiej skórze" Szoty Rustawelego.


dr Paweł Libera wygłasza swój referat.

Pamiątkowa fotografia na zakończenie XII Międzynarodowej Sesji Kaukazologicznej im. Św. Grzegorza Peradze.

 

 Doroczna Międzynarodowa Sejsa Kaukazologiczna dotyczy zagadnień współczesnego oblicza Kaukazu. Tematyka społecznych i kulturowych aspektów transformacji w krajach zakaukaskich, kwestia demokratyzacji i zmian systemowych jest przedmiotem referatów i dyskusji konferencyjnych. Dyskusja obejmuje aktualne projekty polityczne, kwestie konfliktów terytorialnych prowadzących do powstania niestabilnych stref na Kaukazie, relacje UE i Stanów Zjednoczonych z krajami zakaukaskimi w kontekście bezpieczeństwa energetycznego w regionie, jak również rosyjskiej polityki zagranicznej wobec Zakaukazia. Konferencja jest także spotkaniem badaczy historii i kultury Kaukazu.