Serwisy internetowe Uniwersytetu Warszawskiego Zaloguj się do USOSweb Kampusu Centralnego
 
 
 
 
 
 • Statystyki
 • Strona SEW: 12 588 349
 • BIS: 7 018 419

13 października br. (poniedziałek) w Sali Senatu Pałacu Kazimierzowskiego Uniwersytetu Warszawskiego odbyła się uroczystość wręczenia Nagrody im. Iwana Wyhowskiego pod honorowym patronatem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Bronisława Komorowskiego. W uroczystości udział wzięli laureaci Nagrody:

 1. dr hab. Valentyna Kharkhun z Niżyna
 2. prof. Bohfan Hud ze Lwowa
 3. dr Dmytro Ziolkovskiy z Charkowa
 4. Valeriia Gorchynska z Makiejewki

oraz Szanowna Kapituła w składzie:

 1. Prorektor ds. Badań Naukowych i Współpracy, prof. Alojzy Z. Nowak - Uniwersytet Warszawski
 2. Prorektor ds. Rozwoju, prof. Maria Jolanta Flis - Uniwersytet Jagielloński
 3. Prorektor ds. Nauki i Współpracy Międzynarodowej, prof. Jacek Witkoś
 4. Prorektor ds. Badań Naukowych i Współpracy z Zagranicą,  prof. Adam Jezierski - Uniwersytet Wrocławski
 5. Prorektor ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą, prof. Beata Godlewska-Żyłkiewicz - Uniwersytet w Białymstoku
 6. Prorektor ds. Badań Naukowych i Współpracy Międzynarodowej, prof. Ryszard Dębicki - Uniwersytet Marii Curie - Skłodowskiej
 7. Prorektor ds. Promocji i Współpracy z Zagranicą, prof. Urszula Paprocka-Piotrowska, Katolicki Uniwersytet Lubelski
 8. Prorektor ds. Nauki, prof. Sylwester Czopek - Uniwersytet Rzeszowski
 9. prezes Jan Andrzej Dąbrowski - Kolegium Europy Wschodniej
 10. dyr. Adolf Juzwenko - Zakład Narodowy im. Ossolińskich
 11. Delegat Prezydenta RP w Kapitule - p. Henryk Wujec odczytuje list Prezydenta RP
 12. przedstawiciel instytucji-inicjatora Nagrody - dyr. Jan Malicki – sekretarz Kapituły - Studium europy Wschodniej

jak również licznie zgromadzone media oraz pozostali goście.

Ceremonia wręczenia Nagrody rozpoczęła się o godz. 12:00 i została zainagurowana uroczystym przemówieniem oraz powitaniem uczestników spotkania przez rektora Alojzego Nowaka w imieniu UW i Kapituły. Następnie o godz. 12:05 dyrektor SEW, sekretarz Kapituły - Jan Malicki przedstawił ideę Nagrody polsko - ukraińskiej, jak również postać Iwana Wyhowskiego.

 

Prorektor ds. Badań Naukowych i Współpracy UW Alojzy Nowak oraz dyr. SEW Jan Malicki podczas inauguracji uroczystości wręczenia Nagrody im. Iwana Wyhowskiego.

 

Prorektor ds. Badań Naukowych i Współpracy UW Alojzy Nowak oraz dyr. SEW Jan Malicki podczas inauguracji uroczystości wręczenia Nagrody im. Iwana Wyhowskiego.

 

Po uroczystej inauguracji o godz. 12:10 delegat Prezydenta RP w Kapitule - p. Henryk Wujec odczytał list Prezydenta RP z okazji wręczenia Nagrody.

 

Delegat Prezydenta RP w Kapitule - p. Henryk Wujec odczytuje list Prezydenta RP.

 

Delegat Prezydenta RP w Kapitule - p. Henryk Wujec odczytuje list Prezydenta RP.

 

O godz. 12:15 Sekretarz Kapituły Jan Malicki odczytał treść dyplomów, nastepnie Kapituła wspólnie wręczyła dyplomy laureatom.

 

Dyr. Jan Malicki odczytuje nazwiska laureatów, a Kapituła wspólnie wręcza dyplomy.

 

Laureatka Nagrody - dr hab. Valentyna Kharkhun z Niżyna wraz z dyplomem.

 

Rektor Alojzy Nowak składa gratulacje kolejnemu laureatowi - prof. Bohdanowi Hudziowi ze Lwowa.

 

Prof. Bohdan Hud wraz z dyplomem w gronie Szanownej Kapituły.

 

D

Dyplom oraz gratulacje  odbiera  kolejny laureat Nagrody im. Wyhowskiego - dr Dmytro Ziolkovskiy z Charkowa.

 

Dr Dmytro Ziolkovskiy z Charkowa z dyplomem.

 

Gratulacje oraz dyplom odbiera następna laureatka - Valeria Gorochynska z Makiejewki.

 

Laureatka Valeria Gorochynska z Makiejewki z dyplomem.

 

Po uroczystym odczytaniu oraz wręczeniu dyplomów zgromadeni gości mieli okazję wysłuchać krótkich wystąpień laureatów, którzy zarysowali swoje plany naukowe w związku z nagrodą oraz pobytem na polskich uniwersytetach.

 

Dr hab. Valentyna Kharkhun podczas swojego wystąpienia.

 

Prof. Bohdan Hud podczas swojego wystąpienia.

 

Dr Dmytro Ziolkovskiy podczas swojego wystąpienia.

 

Valeria Gorochynska podczas swojego przemówienia.

 

Część Kapituły oraz laureaci w pierwszym rzędzie.

Laureaci wraz z Kapitułą.

 

Laureatka Valeria Gorochynska  podczas wywiadu dla Polskiego Radia.