Serwisy internetowe Uniwersytetu Warszawskiego Zaloguj się do USOSweb Kampusu Centralnego
 
 
 
 
 
  • Statystyki
  • Strona SEW: 12 588 157
  • BIS: 7 018 383

W dniach 26-28 października 2014 r.  w Sali Balowej Pałacu Potockich UW odbyła się czwarta z cyklu dorocznych sesji prometejskich -  Międzynarodowa Konferencja poświęcona Prometeizmowi zatytułowana "Prometeizm po 1 września 1939” organizowana przez Studium Europy Wschodniej Uniwersytetu Warszawskiego oraz czasopismo „Nowy Prometeusz”.

Tegoroczna konferencja została poświęcona prezentacji badań naukowych dotyczących prometeizmu po 1 września 1939 r. Tak jak w latach poprzednich, tak i tym razem udało się zaprosić badaczy z całego świata. Oprócz naukowców z Polski swoje wystąpienia zaprezentowali badacze z Ukrainy, Azerbejdżanu, Gruzji, Kazachstanu, Francji i Stanów Zjednoczonych. Jak co roku w Kościele ss. Wizytek odbyła się również uroczysta Msza święta w intencji wybitnych prometeistów z Polski i zagranicy.

Zapraszamy do obejrzenia fotorelacji.

 

Dzień pierwszy konferencji, niedziela, 26 października 2014 r.

Tegoroczną konferencę otworzył dyrektor SEW UW - Jan Malicki. W pierwszej sesji swoje referaty wygłosili:

1. Hiroaki KUROMIYA (Indianopolis)

Prometheanism and the Origin of the Western Cold War

2. Marek Kornat (Warszawa)

Jerzy Giedroyc i Juliusz Mierowszewski wobec idei prometejskiej

3. Paweł Libera (Warszawa)

Prometeizm po prometeizmie. Próby reaktywacji ruchu prometejskiego przez stronę polską (1939 - 1956).

Sesję moderował prof. Leszek Zasztowt.

Po sesji odbyła się dyskusja, w której udział brała także publiczność.

 

Sesja I


Dyrektor SEW UW - Jan Malicki otwiera Konferencję Prometejską.

Uczestnicy IV Konferencji Prometejskiej.

Uczestnicy IV Konferencji Prometejskiej.

Hiroaki KUROMIYA (Indianopolis) wygłasza swój wykład.

 

Marek Kornat z Warszawy wygłasza swój referat.

Paweł Libera podczas swojego wystąpienia.

Dyskusja podsumowująca wystąpienia pierwszego dnia.

Pytania od słuchaczy oraz pozostałych prelegentów.

Podsumowanie pierwszego dnia konferencji. Na zdjęciu: Paweł Libera oraz dyrektor SEW UW - Jan Malicki.

 

Dzień drugi konferencji, poniedziałek, 27 października 2014 r.

Podczas drugiego dnia Konferecji odbyły się dwie sesje: druga oraz trzecia. Swoje referaty w Sesji II wygłosili:

I. Jan Jacek BRUSKI (Kraków)

Epilog prometejskiego aliansu. Władze RP na wychodźstwie wobec emigracji petlurowskiej, 1939 - 1945

II. Selim CHAZBIJEWICZ (Olsztyn)

Problematyka prometejska w działalności i publikacjach Naczelnego Immamatu Muzułmanów Polskich na Obczyźnie w latach 1945 - 1952

III. Valentyna PISKUN (Kijów)

                          Деятельность Александра Шульгина как участника прометейского движения 1939 года

                                   Sesję II moderowała Bogumiła Berdychowska (Warszawa).

                                                                                oraz w Sesji III :

I. Georges MAMOULIA (Paryż)

Прометеизм и прометейцы в период “Странной войны”(сентябрь 1939 – май 1940 г.)

II. Nasiman YAQUBKU (Baku)

               М.Э. Расулзаде и соратники в годы Второй Мировой Войны

Sesję III moderował Wojciech Materski (Warszawa).

 

Sesja II

Jan Jacek Bruski wygłasza referat: Epilog prometejskiego aliansu.(...)

Valentyna Piskun (od lewej) wygłasza swój referat. Pozostałe oosby na fotografii (od lewej); Bogumiła Berdychowska, Jan Jacek Bruski i Selim Chazbijewicz.

Valentyna Piskun (od lewej) wygłasza swój referat.

Selim Chazbijewicz podczas swojego wystąpienia.

Dyskusja podsumowująca drugą sesję drugiego dnia konferencji.

 

Sesja III

Georges Mamoulia podczas wystąpienia.

Konferencyjna publiczność.

                        Nasiman Yaqublu przedstawia swój referat.

                                                                          Nasiman Yaqublu i prof. Wojciech Materski.

Pamiątkowa fotografia na koniec drugiego dnia konferencji.

 Pamiątkowe zdjęcie pod bramą Uniwersytetu Warszawskiego uczestników drugiego dnia konferencji.

 

Uroczysta Msza Św. w intencji wybitnych prometeistów

               Dyrektor Jan Malicki podczas specjalnej Mszy św. w Kościele ss. Wizytek w Warszawie.     

     

 Msza św. w Kościele ss. Wizytek w Warszawie w intencji wybitnych prometeistów.

 

Dzień trzeci konferencji, wtorek, 28 października 2014 r.

Podczas ostatniego dnia konferencji swoje referaty wygłosili:

I. Henryk GŁĘBOCKI (Kraków)

Idee polskiej polityki wschodniej po II wojnie światowej: między politycznym realizmem a prometeizmem.

II. Adolf JUZWENKO (Wrocław), Jan MALICKI (Warszawa)

Uwagi na temat polskiej polityki wscchodniej w rozważaniach opozycji antykomunistycznej w latach 70. i 80.

Moderatorem IV sesji był Andrzej Paczkowski (Warszawa).

Odbyła się także prezentacja nowego zeszytu czasopisma Nowy Prometeusz".

 

Prezentacja nowego zeszytu czasopisma Nowy Prometeusz". Przedstawia - Aleksandra Gryźlak.

Dyskusja z autorami artykułów nowego wydania Nowego Prometeusza"

 

Henryk Gołębiowski (Kraków) podczas swojego wystąpienia.

Adolf Juzwenko wygłasza referat.

Jan Malicki podczas swojego wystapienia. Na zdjęciu również Andrzej Paczkowski (moderator IV sesji) oraz Henryk Głębocki.

Dyskusja końcowa. Na zdjęciu dr Dawid Kolbaia.

Pytania.

Podsumowanie. Wnioski końcowe.

 

Serdecznie dziękujemy wszystkim prelegentom, jak i uczestnikom i zapraszamy na kolejną Międzynarodową Konferencję Prometejską już za rok.

 

PROGRAM

 

Organizację Konferencji wsparło:

Patronat medialny: