Serwisy internetowe Uniwersytetu Warszawskiego Zaloguj się do USOSweb Kampusu Centralnego
 
 
 
 
 
  • Statystyki
  • Strona SEW: 12 588 231
  • BIS: 7 018 397

       

W dniach 29 września - 2 października 2014 r. 

w Warszawie odbyło się

XIII  posiedzenie

«Konsorcjum Uniwersytetów Ukraińskich i Uniwersytetu Warszawskiego»

W tegorocznym posiedzeniu Konsorcjum udział wzięli przedstawiciele dziewięciu ukraińskich uniwersytetów oraz Uniwersytetu Warszawskiego. 

Dyr. Jan Malicki, rektor UW - prof. Marcin Pałys oraz przedstawiciele delegacji uniwersytetów ukraińskich.

Dyr. Jan Malicki, rektor UW - prof. Marcin Pałys oraz przedstawiciele delegacji uniwersytetów ukraińskich.

Rektor UW - prof. Marcin Pałys przemawia podczas Konsorcjum.

Przedstawiciele delegacji uniwersytetów ukraińskich.

Przedstawiciele delegacji uniwersytetów ukraińskich.

Dyr. Jan Malicki oraz Aleksander Skydan przedstawiają działalność Studium Europy Wschodniej.

Uczestnicy XIII posiedzenia Konsorcjum Uniwersytetów Ukraińskich i Uniwersytetu Warszawskiego.
 
 
Uczestnicy XIII posiedzenia Konsorcjum Uniwersytetów Ukraińskich i Uniwersytetu Warszawskiego.
 
 
Uczestnicy XIII posiedzenia Konsorcjum Uniwersytetów Ukraińskich i Uniwersytetu Warszawskiego pod czas wycieczki w Bibliotece Uniwersytetu Warszawskiego.
 
 
Uczestnicy XIII posiedzenia Konsorcjum Uniwersytetów Ukraińskich i Uniwersytetu Warszawskiego pod czas wycieczki w Bibliotece Uniwersytetu Warszawskiego.
 
Podczas XIII posiedzenia Konsorcjum Uniwersytetów Ukraińskich i Uniwersytetu Warszawskiego ustalono m.in.:
1. Zainicjowanie 'Nagrody Konsorcjum' za najlepszą książkę wydaną na jednym z uniwersytetów członków Konsorcjum, jak również dla najlepszej publikacji będącej wynikiem badań prowadzonych podczas studiów doktoranckich.
2. Postanowiono o zamiarze organizacji 'Studenckiej Konferencji Wschodniej' nad jeziorem Świteż w dn 15-16 maja 2015 r.  Konferencja organizowana będzie przez Wschodnioeuropejski Uniwersytet Narodowy im. Łesi Ukrainki w Łucku.
3. Postanowiono o kontynuacji zorganizowania II Letniej Szkoły dla studentów 'Studiów Wschodnich na Ukrainie' na Narodowym Uniwersytecie „Akademia Ostrogska".
4. Poruszono również temat wspólnych studiów doktoranckich w ramach współpracy naukowej między uczelniami wchodzacymi w skład Konsorcjum.
 
 
Uczestnicy posiedzenia:
 
1. Ludmyla Dyachenko, prorektor ds. finansowych - Narodowy Uniwersytet „Akademia Kijowsko-Mohylańska” (Kijów)
2. Ihor Tsependa, rektor - Przykarpacki Uniwersytet Narodowy im. Wasyla Stefanyka (Iwano Frankiwsk)
3. Vasyl Marchuk, prorektor ds. nauki i współpracy międzynarodowej - Przykarpacki Uniwersytet Narodowy im. Wasyla Stefanyka (Iwano Frankiwsk)
4. Ivan Konet, prorektor ds. nauki i współpracy międzynarodowej - Uniwersytet Narodowy im. w Kamieńcu Podolskim (Kamieniec Podolski)
5. Volodymyr Kshevetskyi, kierownik działu ds. współpracy z zagranicą - Uniwersytet Narodowy im. w Kamieńcu Podolskim (Kamieniec Podolski)
6. Borys Bońchuk, dziekan wydziału Filologii Czerniowiecki Uniwersytet Narodowy im. Jurija Fedkowycza (Czerniowce)
7. Ihor Pasichnyk, rektor -Narodowy Uniwersytet „Akademia Ostrogska” (Ostróg)
8. Eduard Balashov, kierownik działu ds. współpracy z zagranicą - Narodowy Uniwersytet „Akademia Ostrogska” (Ostróg)
9. Volodymyr Liubchak, prorektor ds. współpracy międzynarodowej - Narodowy Uniwersytet w Sumach (Sumy)
10. Yaroslav Redkva, kierownik działu ds. współpracy z zagranicą - Czerniowiecki Uniwersytet Narodowy im. Jurija Fedkowycza (Czerniowce)
11. Vasyl Bakay, dyrektor wydawnictwa uniwersyteckiego- Czerniowiecki Uniwersytet Narodowy im. Jurija Fedkowycza (Czerniowce)
12. Natalia Sejko, prorektor ds. nauki i współpracy międzynarodowej - Żytomierski Narodowy Uniwersytet Pedagogiczny im. Iwana Franki (Żytomierz)
13. o. Bogdan Prach, rektor - Ukraiński Uniwersytet Katolicki we Lwowie (Lwów)
14. Mykhailo Yatsyshyn, prorektor ds. nauki - Wschodnioeuropejski Uniwersytet Narodowy im. Łesi Ukrainki (Łuck)
15. Marcin Pałys, rektor, Uniwersytet Warszawski
15. 
Jan Malicki, dyrektor Studium Europy Wschodniej UW 
16. Aleksander Skydan, Studium Europy Wschodniej UW