Serwisy internetowe Uniwersytetu Warszawskiego Zaloguj się do USOSweb Kampusu Centralnego
 
 
 
 
 
  • Statystyki
  • Strona SEW: 12 595 577
  • BIS: 7 020 506

 

(specjalizacje: I. Europa Wschodnia, II. Rosja, III. Azja Środkowa, IV. Kaukaz, V. Europa Środkowa, VI. Bałkany)
 

 

Specjalistyczne Studia Wschodnie od momentu powołania ich do życia dzięki poparciu ówczesnych władz Instytutu Orientalistycznego UW (od 2008 r. – Wydział Orientalistyczny UW), systematycznie wzbogacały swoją ofertę dydaktyczną o kolejne specjalizacje. Specjalizacja „Europa Wschodnia” istnieje od 1998 r., „Rosja – Azja Środkowa – Kaukaz” – od 2000 r., „Europa Środkowa – Bałkany” – od 2001 r. Obecnie Studium oferuje swoim studentom naukę w zakresie aż sześciu specjalizacji (specjalizacje: I. Europa Wschodnia, II. Rosja, III. Azja Środkowa, IV. Kaukaz, V. Europa Środkowa, VI. Bałkany).
 
„Specjalistyczne Studia Wschodnie” to dzienne, dwuletnie, magisterskie studia II stopnia (dla absolwentów studiów licencjackich i studentów po III roku studiów),kształcące specjalistów, zamierzających zajmować się problematyką Europy Wschodniej, Rosji, Azji Środkowej i Kaukazu oraz Europy Środkowej i Bałkanów. Studia łączą w sobie elementy wiedzy o historii i współczesności, gospodarce, kulturze, problematyce społecznej, narodowościowej, religijnej, etnologicznej i politycznej. Co roku ok. 50% słuchaczy Studiów Wschodnich stanowią obcokrajowcy, stypendyści głównie z Europy Wschodniej, Rosji oraz Azji Środkowej i Kaukazu. Od cudzoziemców ubiegających się o stypendium na studia (w ramach prowadzonych przez Studium „Stypendiów Wschodnich”) oczekuje się ukończenia wyższych studiów humanistycznych w swoim kraju. W ramach studiów wykładają uznani specjaliści zajmujący się problematyką wschodnią w Polsce, a także wybitni uczeni z zagranicy, którzy wykładają jako goście i visiting professors.
 
Absolwenci Studiów Wschodnich pracują w instytucjach polskich i międzynarodowych, zajmujących się problematyką wschodnią, w polskich mediach, administracji i dyplomacji.
 
Kadrę dydaktyczną Studiów Wschodnich tworzy obecnie już znaczne grono specjalistów zatrudnionych w Studium (stan z 1/X 2008): Andrzej Ananicz, Joanna Gierowska-Kałłaur, Kazimierz Jurczak, Dawid Kolbaia, Mariusz Kowalski, Jerzy Kozakiewicz, Dariusz Maciak, Bronius Makauskas, Jan Malicki, Jakub Sadowski, Marek Śliwiński, Witold Rodkiewicz, Kazimierz Wóycicki, Leszek Zasztowt, Elżbieta Znamierowska-Rakk.
 
Studium korzysta także z wiedzy i pomocy grona stałych współpracowników z UW i z różnych instytucji naukowych (Hanna Dylągowa, Jerzy Targalski, Stanisław Zapaśnik, Adam Bosiacki, Dariusz Kołodziejczyk, Wiktor Ross, Tadeusz Krząstek). Do tej grupy należy także zaliczyć specjalistów z zespołu Ośrodka Studiów Wschodnich, prowadzących osobne zajęcia analityczne (Marek Menkiszak i zespół OSW). Kilku stałych wykładowców przyjeżdżało lub nadal przyjeżdża z wykładami z innych miast, czy to na stałe zajęcia, czy też na gościnne wykłady (jak Bretislav Dancak z Brna, Adolf Juzwenko z Wrocławia, Marek Gawęcki z Poznania, Andrzej Nowak z Krakowa).
 
W ramach Specjalistycznych Studiów Wschodnich w minionych latach prowadzili seminaria i specjalne wykłady także znakomici goście zagraniczni Studium (prof.: Daniel Beauvois – Sorbona, Norman Davies – Oxford, Miroslav Hroch – Brno, Andrzej Sulima Kamiński – Georgetown, Andrzej Korboński – Los Angeles, Zbigniew Kruszewski – El Paso, John Micgiel – Columbia, Alexiej Miller – Moskwa, Bohdan Osadczuk – Berlin, Emil Pain - Moskwa, Aron Petneki - Budapeszt, Richard Pipes – Harvard, Mykoła Riabczuk – Kijów, Michael Rywkin – CCNY, Tadeusz Świętochowski – Columbia, Piotr Wandycz – Yale, Tomas Venclova – Yale.
 
Wykładowcy gościnni obecnie regularnie prowadzą wykłady dla studentów (średnio 2-3 gości w semestrze).