Serwisy internetowe Uniwersytetu Warszawskiego Zaloguj się do USOSweb Kampusu Centralnego
 
 
 
 
 
  • Statystyki
  • Strona SEW: 12 625 808
  • BIS: 7 037 568

Tematyka i terminy seminarów wewnętrznych wykładowców SEW

12 maja 2014 roku - Raymond Taras "Russofobia and its role in international politics".

28 kwietnia 2014 roku -  Elżbieta Znamierowska-Rakk  "Związek Sowiecki wobec idei federacji w Europie Środkowo-Wschodniej".

14 kwietnia 2014 roku -  Mariusz Maszkiewicz "Polska polityka wschodnia oczami sąsiadów w latach 1990-2010" (na podstawie książki M. Maszkiewicz, Między bezpieczeństwem a tożsamością. Rosyjskie, ukraińskie i białoruskie interpretacje idei i koncpecji polskiej polityki wschodniej 1990-2010)

31marca 2014 roku - Joanna Gierowska-Kałłaur "Biali Rosjanie w polityce Piłsudskiego".

17 marca 2014 roku -  David Kolbaia "Przegląd nad problematyką badań monastycyzmu Gruzji  - prace poświęcone Grzegorzowi Peradze  (książka Davida Kolbai z 2012 roku) – ich znaczenie dla współczesnej historiografii Gruzji".

10 marca 2014 roku - Kazimierz Jurczak "Dylematy zmiany. Pisarze rumuńscy XIX wieku wobec ideologii zachowawczej. Studium przypadku. Kraków 2011".

03 marca 2014 roku - Aleksandra Hniatuk - projekt książki "Odwaga i strach. Postawy inteligencji Lwowa w okresie II wojny światowej”.

24 lutego 2014 roku -  Ludwika Włodek "Azja środkowa - droga ku państwom narodowym?".

16 listopada 2013 roku - Bohdan Cywiński, prezentacja jego książki "Szańce kultur".

09 listopada 2013 - Jan Malicki - prezentacja książki Sewryna Wysłoucha "Stosunki narodowościowe na terenie województw wschodnich", Warszawa 2013.