Serwisy internetowe Uniwersytetu Warszawskiego Zaloguj się do USOSweb Kampusu Centralnego
 
 
 
 
 
  • Statystyki
  • Strona SEW: 12 625 716
  • BIS: 7 037 492

Studium Europy Wschodniej Uniwersytetu Warszawskiego

organizuje XI-tą sesję Warsaw East European Conference (WEEC),

która odbędzie się w dniach 10-13 lipca 2014 r. Konferencja nosi tytuł:

 

Triumphs and Failures. Poland and the Region after 1989: 25 Years Later.

ostateczny program/ final programme WEEC 2014

                          WEEC 2014 ZAPROSZENIE/INVITATION

                          OKRĄGŁE STOŁY/ CONFERENCE ROUND TABLES

Pierwsza WEEC odbyła się w 2004 r. i od tej pory niezmiennie, gromadzi co roku wokół zagadnień związanych z naszym regionem doświadczonych oraz młodych badaczy z całego regionu Europy Środkowo-Wschodniej i całego świata. Konferencja WEEC jest największą anglojęzyczną konferencją naukową w naszym regionie.  

 

Co roku ceremonię otwarcia oraz zamknięcia konferencji uświetniały wystąpienia znakomitych gości specjalnych m. in. prezydenta Lecha Wałęsy, śp. min. Bronisława Geremka, śp. min. Krzysztofa Skubiszewskiego oraz Valdasa Adamkusa, b. prezydenta Litwy.

 

W 2014 r., w ramach konferencji swój udział potwierdzili:

  • prof. Leszek Balcerowicz, który wygłosi wykład inauguracyjny pt. Institutional Changes After Socialism: Directions and Outcomes
  •  Leonid KrawczukStanisław Szuszkiewicz i Rudolf Pikhoja, którzy wezmą udział w pierwszym okrągłym stole Was the Soviet Union Doomed to Decay?

 

 

CALL FOR PAPERS

INTERNET REGISTRATION SYSYTEM

Warsaw East European Conference od 2004 roku gromadzi wybitnych znawców regionu z całego świata. Celem przedsięwzięcia jest bowiem stworzenie możliwości wymiany poglądów i doświadczeń pomiędzy ekspertami ze Wschodu i Zachodu. Konferencja WEEC jest największą anglojęzyczną konferencją naukową w Europie Środkowej i Wschodniej.

 

Patroni medialni:

 

 

PODSUMOWANIE WEEC 2014

 

Triumphs and Failures. Poland and the Region after 1989: 25 Years Later.

 

 

DZIEŃ I  (10 LIPCA) - INAUGURACJA

   Jedenastą sesję konferencji Warsaw East European 2014 (WEEC 2014) zatytułowaną Triumphs and Failures. Poland and the Region after 1989: 25 Years Later rozpoczął tradycyjnie dyrektor Studium Europy Wschodniej oraz główny organizator konferencji - dr h.c. Jan Malicki. Gości powitał również  prorektor  Uniwersytetu Warszawskiego - prof. Alojzy Nowak oraz przedstawiciel Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP - Marek Całka. Wykład inauguracyjny wygłosił  znakomity gość, wybitny ekonomista oraz były minister finansów  prof. Leszek Balcerowicz.

 

Dyrektor Jan Malicki wita zebranych gości

 

Powitanie uczestników

 

Goście specjalni podczas inauguracji (m.in: b. prezydent Ukrainy Leonid Krawczuk, jak również b. prezydent, prof. Stanisław Szuszkiewicz)

 

Licznie przybyli goście, zainteresowanie ceremonią otwarcia było ogromne!

 

prof. Leszek Balcerowicz podczas wykładu inauguracyjnego

 

Dyrektor Jan Malicki w towarzystwie przedstawiciela MSZ Marka Całki

 

prof. Leszek Balcerowicz i goście

 

Pytania od publiczności

Prezydent Leonid Krawczuk podczas wywiadu dla kwartalnika Res Publica Nowa 

 

PANELE DYSKUSYJNE, WYKŁADY

   Podczas tegorocznej konferencji podobnie jak w latach ubiegłych odbyły się liczne wykłady, panele dyskusyjne dotyczące problemów naszego regionu tematycznie związane z konferencją. Podczas całego, 4-dniowgo wydarzenia mieliśmy okazję wziąć udział w kilkudziesięciu wykładach prowadzonych przez około stu panelistów z całego świata, m. in. z krajów takich jak: Białoruś, Ukraina, Rosja, Turcja czy Tajwan. Zapraszamy do obejrzenia relacji fotograficznej z tych niezwykle ciekawych dyskusji oraz wykladów.

 

 

    Prezentacja czasopisma naukowego wydawanego przez Studium Europy Wschodniej "Nowy Prometeusz"

 

 

 

Podczas paneli publiczność również dopisała

 

 

 I OKRĄGŁY STÓŁ

Wydarzeniem wieńczącym pierwszy dzień naszej konferencji był I Okrągły Stół, w którym udział wzięli znamienici goście: b. prezydent Ukrainy - Leonid Krawczuk,  b. prezydent Białorusi, prof. Stanisław Szuszkiewicz oraz Rudolf Pikhoja.

 

 

                       Od lewej: Rudolf Pikhoja, Leonid Krawczuk, Stanisław Szuszkiewicz, Wiktor Ross

 

Publiczność podczas I Okrągłego Stołu

 

 

Bohaterowie I Okrągłego Stołu wraz z prowadzącą Marią Przełomiec oraz moderatorem dyskusji,

ambasadorem Wiktorem Rossem

 

 

Rudolf Pikohoja, Leonid Krawczuk i Stanisław Szuszkiewicz podczas obrad I Okrągłego Stołu

 

 

Wywiad z prezydentem Krawczukiem dla Polskiego Radia

 

Emocjonalne przemówienia

Pamiątkowe zdjęcie

 

DZIEŃ II (11 LIPCA)

Podczas drugiego dnia konferencji mogliśmy wziąć udział w ośmiu panelach dyskusyjnych oraz zróżnicowanych tematycznie wykładach. Dzień zakończył się kolejnym Okragłym Stołem zatytułowanym Ukraine today and tomorrow (Ukraina dziś i jutro).

 

 

Panel pt. Elites and political movements in Ukraine and the region,

Michał Banaś (Polska) - Uniwersytet Wrocławski

 

                                                                                 Panelowa publiczność

 

                                                                                              Prelegenci

 

                II Okrągły Stół, od lewej: Adam Eberhardm Paweł Kowal, Mykola Riabchuk, Markian Malskyy

 

 

                                                                                 II Okrągły Stół c.d.

 

poseł do Parlamentu Europejskiego VII kadencji - Paweł Kowal oraz Mykola Riabczuk -  ukraiński

krytyk literacki, eseista i publicysta, poeta

 

                                 Przemówienie prezydenta Krawczuka na zakończeniu obrad I Okrągłęgo Stołu

 

DZIEŃ III (12 LIPCA)

Trzeci dzień konferencji zaczął się od spotkania z gościem specjalnym - Aleksandrem Bialackim. Znany białoruski polityk i obrońca praw człowieka opowiadał o swoich relacjach z władzami rodzimego kraju i pobycie w więzieniu o zaostrzonym rygorze. Opozycjonista odpowiadał także na pytania publiczności dotyczące wspólczesnej sytuacji politycznej na Białorusi. Trzeciego dnia słuchacze i referenci wzięli również udział w dziewięciu różnorodnych panelach. Podczas kolejnego Okrągłego Stołu dr Kazimierz Wóycicki i Adam Balcer zaprezentowali publikację swego autorstwa – Poland on the global chessboard (Polska na globalnej szachownicy).

 

 

                                                                 Spotkanie specjalne z Aleksandrem Bialackim

 

Spotkanie z Aleksandrem Bialackim

 

 

DZIEŃ IV (13 lipca) - ZAMKNIĘCIE

Podczas dnia zamykającego XI sesję Warsaw East European Conference odbyło się siedem spotkań panelowych, które dotyczyły m.in. Partnerstwa Wschodniego, bezpieczeństwa w Europie i historii systemów politycznych w Rosji. Ogromnym zainteresowaniem słuchaczy i dyskutantów cieszył się panel Ukraine and the region after “Majdan” (Ukraina i region po “Majdanie”), poświęcony bieżącej sytuacji społeczno-politycznej u wschodnich sąsiadów. Wykład wieńczący konferencję wygłosił jeden z sygnatariuszy Porozumień Białowieskich, były prezydent Białorusi Stanisław Szuszkiewicz. Spotkanie poświęcone było autobiografii prezydenta pt. My life. The fall and resurrection of USSR ( Moje życie. Rozpad i wskrzeszenie ZSRR). Pożegnalna lampka wina stała się ostatnim nieformalnym forum dyskusyjnym uczestników konferencji. Warsaw East European Conference 2014, która zgromadziła 250 uczestników, wieczorem dobiegła końca!

 

Oprócz paneli, wykładów oraz wydarzeń specjalnych goście mogli podziwiać wystawę pt. "Uniwersytecki Pop Iwan"

 

Wszystkim panelistom, gościom oraz uczestnikom serdecznie dziękujemy za udział w tegorocznej konferencji i zapraszamy już za rok na kolejną!

 

Fot. Studium - K. Widźgowska

 

POLSKIE ORAZ EUROPEJSKIE MEDIA O KONFERENCJI WEEC 2014:

1. UNIAN

2. Wiadomości serwisu wp.pl

3. TVN 24

4. Polskie Radio dla Zagranicy

5. Rynek Książki

6. Visegrad Insight 

7. New Eastern Europe

REFLEKSJE PO WEEC 2014:

Kazimierz Wóycicki