Serwisy internetowe Uniwersytetu Warszawskiego Zaloguj się do USOSweb Kampusu Centralnego
 
 
 
 
 
  • Statystyki
  • Strona SEW: 12 624 141
  • BIS: 7 036 680
Zarządzenie do pobrania również tutaj
 

Zarządzenie nr 23 Dziekana Wydziału Orientalistycznego UW

z dnia 24 września 2015 r.

w sprawie określenia organizacji roku akademickiego 2015/2016

w Studium Europy Wschodniej WO UW  

uzupełniające

POSTANOWIENIE NR 2 REKTORA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO

z dnia 30 stycznia 2015 r.

w sprawie określenia organizacji roku akademickiego 2015/2016

na Uniwersytecie Warszawskim

 

1. SEMESTR ZIMOWY

- 1 października 2015 (czwartek) jest dniem wolnym od zajęć dydaktycznych

- 7 i 8 stycznia 2016 (czwartek i piątek) są dniami wolnymi od zajęć dydaktycznych

- 28 stycznia 2016 (czwartek) jest dniem wolnym od zajęć dydaktycznych, przeznaczonym na ogólnouniwersyteckie egzaminy z języków obcych

- 29 stycznia 2016 (piątek) – kontynuacja zajęć dydaktycznych

- 1 – 10 lutego 2016 – zimowa sesja egzaminacyjna

 

2. SEMESTR LETNI

- 2 maja 2016 (poniedziałek) jest dniem wolnym od zajęć dydaktycznych

- 27 maja 2016 (piątek) jest dniem wolnym od zajęć dydaktycznych

- 28 maja 2016 (sobota) jest dniem wolnym od zajęć dydaktycznych

- 9 czerwca 2016 (czwartek) jest dniem wolnym od zajęć dydaktycznych, przeznaczonym na ogólnouniwersyteckie egzaminy z języków obcych

- 10 czerwca 2016 (piątek) – kontynuacja zajęć dydaktycznych

- 13 czerwca – 15 lipca 2016 – letnia sesja egzaminacyjna

- studenci wszystkich lat studiów I i II stopnia posiadający indeksy zobowiązani są złożyć je u opiekunów studentów w celu rozliczenia do 12 września 2016

 

Dziekan Wydziału Orientalistycznego UW

 

 

 

prof. dr hab. Jolanta Sierakowska-Dyndo