Serwisy internetowe Uniwersytetu Warszawskiego Zaloguj się do USOSweb Kampusu Centralnego
 
 
 
 
 
  • Statystyki
  • Strona SEW: 12 595 460
  • BIS: 7 020 494

Jerzy Kozakiewicz – redaktor naczelny

Jerzy Malicki – asystent redaktora naczelnego

Bolesław Jaworski – redaktor językowy

 

Redaktorzy merytoryczni/ komitet redakcyjny:

Jan Malicki

Leszek Zasztowt

Andrzej Żbikowski

 

Dystrybucja – wydawnictwa.studium@uw.edu.pl