Serwisy internetowe Uniwersytetu Warszawskiego Zaloguj się do USOSweb Kampusu Centralnego
 
 
 
 
 
  • Statystyki
  • Strona SEW: 12 588 248
  • BIS: 7 018 403

Rada naukowa czasopisma „Przegląd Wschodni”:

Andrzej Ajnenkiej, Warszawa

Stanisław Alexandrowicz, Toruń

Daniel Beauvois, Paryż

Alfreda Bublauskas, Wilno

Andrzej Ciechanowiecki, Londyn

Norman Davies, Oksford

Roman Dzwonkowski SAC, Lublin

Piotr Eberhardt, Warszawa

Mieczysław Jackiewicz, Olsztyn

Natalia Jakowenko, Kijów

Zbigniew Jasiewicz, Poznań

Adolf Juzwenko, Wrocław

Algis Kaleda, Wilno

Andrzej Kamiński, Waszyngton

Jerzy Kłoczowski, Lublin

Stefan Kozak, Warszawa

Antoni Kuczyński, Wrocław

Natalia Lebiediewa, Moskwa

Piotr Łossowski, Warszawa

Adam Maldzis, Mińsk

Stanisław Mossakowski, Warszawa

Stanisław Nicieja, Opole

Jan Ostrowski, Kraków

Jaroław Pelenski, Filadelfia

Wojciech Roszkowski, Warszawa,

Władysław Serczyk, Rzeszów

Elżbieta Smułkowa, Warszawa

Bolesław Szostakowicz, Irkuck

Roman Szporluk, Cambridge Mass.

Wiktoria Śliwowska, Warszawa

Piotr Wandycz, New Haven

Henryk Wizner, Warszawa

Zbigniew Wójcik, Warszawa