Serwisy internetowe Uniwersytetu Warszawskiego Zaloguj się do USOSweb Kampusu Centralnego
 
 
 
 
 
  • Statystyki
  • Strona SEW: 12 595 394
  • BIS: 7 020 482

Jan Malicki – redaktor naczelny

Jolanta Sikorska-Kulesza – sekretarz redakcji

Michał Piekarski - asystent redaktora naczelnego

Piotr Garncarek – redaktor językowy

 

Redaktorzy merytoryczni/komitet redakcyjny:

Jolanta Sikorska-Kulesza

Leszek Zasztowt

Dariusz Maciak

 

Kontakt do redakcji wydawnictwa.studium@uw.edu.pl

Dystrybucja – wydawnictwa.studium@uw.edu.pl

 

Adres redakcji:

Studium Europy Wschodniej

Uniwersytet Warszawski

Pałac Tyszkiewiczów-Potockich, klatka C, pok. C10

Ul. Krakowskie Przedmieście 26/28

00-927 Warszawa