Serwisy internetowe Uniwersytetu Warszawskiego Zaloguj się do USOSweb Kampusu Centralnego
 
 
 
 
 
  • Statystyki
  • Strona SEW: 12 588 333
  • BIS: 7 018 419

David Kolbaia – redaktor naczelny

Sophio Jvania – asystent redaktora naczelnego

 

Redaktorzy językowi:

Sophio Jvania – język gruziński

Janina Wójcik – język polski

Sophia Vashalomidze – język niemiecki

Bolesław Jaworski – język angielski

 

- redaktorzy merytoryczni/komitet redakcyjny

Jan Malicki

Wojciech Materski

Henryk Paprocki

 

Kontakt do redakcji – d.kolbaia@uw.edu.pl

Dystrybucja – wydawnictwa.studium@uw.edu.pl

 

Adres redakcji:

Studium Europy Wschodniej

Uniwersytet Warszawski

Pałac Tyszkiewiczów-Potockich, klatka C, pok. C10

Ul. Krakowskie Przedmieście 26/28

00-927 Warszawa