Serwisy internetowe Uniwersytetu Warszawskiego Zaloguj się do USOSweb Kampusu Centralnego
 
 
 
 
 
 • Statystyki
 • Strona SEW: 12 595 432
 • BIS: 7 020 488

Rada naukowa czasopisma „Nowy Prometeusz”:

 • Prof. Jan Jacek Bruski (Uniwersytet Jagielloński)
 • Prof. Selim Chazbijewicz (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski)
 • Prof. Saławat Ischakow (Instytut Historii RAN)
 • Dr Adolf Juzwenko (Zakład Narodowy im. Ossolińskich we Wrocławiu)
 • Prof. Marek Kornat (Instytut Historii im. T. Manteuffla PAN)
 • Płk Tadeusz Krząstek (Uniwersytet Warszawski)
 • Prof. Hiroaki Kuromiya (Indiana University Bloomington)
 • Dr Ireneusz Piotr Maj (Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi)
 • Prof. Andrzej Nowak (Uniwersytet Jagielloński)
 • Prof. Tadeusz Świętochowski (Columbia University)