Serwisy internetowe Uniwersytetu Warszawskiego Zaloguj się do USOSweb Kampusu Centralnego
 
 
 
 
 
  • Statystyki
  • Strona SEW: 12 624 928
  • BIS: 7 037 012

Zapraszamy na wystawę

Między północą a południem

która zostanie zaprezentowana podczas Nocy Muzeów 18 maja w Pałacu Potockich (Kampus Główny UW).

Wystawa autorstwa Marzeny Maciulewicz stanowi część projektu badawczego:

Polityka przestrzeni miejskiej – Kosowska Mitrowica.

Ekspozycja stanowi punkt wyjścia do dyskusji nad problematyką Kosowa. Podczas wystawy obecna będzie zarówno autorka, jak i goście z północnej części Mitrowicy i z Prisztiny, którzy zapewnią szeroki komentarz do prezentowanego materiału.

 

Informacja o projekcie:

Projekt badawczy Polityka przestrzeni miejskiej – Kosowska Mitrowica realizowany jest od grudnia 2012 roku. Podstawę pracy stanowią materiały zebrane przez autorkę podczas badań terenowych w Kosowie w listopadzie 2012 roku, a także w styczniu i w lutym 2013 roku. Przedsięwzięcie łączy dwie pasje: antropologię przestrzeni miejskiej i zainteresowanie szeroko rozumianą tematyką Bałkanów. Badania nad przestrzenią miejską zakładają podejście interdyscyplinarne, dlatego też podczas pracy nad projektem wykorzystane zostały rozmaite narzędzia badawcze z zakresu nauk: antropologii, historii, urbanistyki i stosunków międzynarodowych. Podstawę prac, wystąpień i artykułów stanowią: obserwacja uczestnicząca, wywiady swobodne i pogłębiona analiza źródeł.

Szczególnie pomocne w badaniach było zakwalifikowanie się do międzynarodowego programu Mitrovica Winter University (http://www.spark-online.org/content/view/694/1/), co umożliwiło sprawną organizację badań i bezpośredni kontakt z miejscową ludnością, a także nawiązanie licznych kontaktów ze studentami zainteresowanymi tematyką regionu.

Projekt został zrealizowany dzięki wsparciu Studium Europy Wschodniej UW, Uniwersytetu w Mitrowicy, organizacji SPARK oraz Rady Konsultacyjnej ds. Studenckiego Ruchu Naukowego UW. Patronat medialny nad wydarzeniem objął tematyczny portal internetowy balkanistyka.org (http://balkanistyka.org/).

Efekty projektu:

1.      Prezentacja referatów Riverin Urban Space on example of Ibar in Mitrovica iGreen architecture. Rating system on example of Warsaw University Librarypodczas międzynarodowego spotkania studentów MWU (styczeń 2013)

2.      Udział w międzynarodowym spotkaniu studetów. Spotkania dotyczące problematyki architektury przestrzeni miejskiej na Bałkanach i na świecie. (styczeń/luty 2013)

3.      Prowadzenie spotkania ze studentami dotyczące możliwości dodatkowej działalności naukowej w ramach mobilnej wymiany studentów i prowadzenia badań terenowych. (SEW, ISZiP kwiecień 2013)

4.      Prezentacja referatu Rzeka – miasto – społeczeństwo. Konflikt w przestrzeni miejskiej na przykładzie Kosowskiej Mitrowicy na ogólnopolskiej konferencji Oblicza konfliktu na Uniwersytecie Śląskim (7-8 maj 2013)

5.      Publikacja niniejszego referatu w formie artykułu w tomie pokonferencyjnym.

6.      Prezentacja wystawy Między północą a południem na temat Mitrowicy podczas Nocy Muzeów (SEW UW, 18 maja 2013). Próba wprowadzenia innowacyjnego programu Human library (więcej informacji:  http://humanlibrary.org/about-the-human-library.html)

7.      Zebranie materiałów do prowadzenia dalszych prac nad problematyką przestrzeni miejskiej na Bałkanach (Kosowska Mitrowica, Prisztina, Skopje)

8.      Nawiązanie kontaktu ze studentami z Bałkanów (BiH, Kosowo, Serbia), a także ze studentami z Europy Zachodniej zajmującymi się problemami regionu

 

Strona w przygotowaniu. Kolejne informacje o projekcie pojawią się po opracowaniu wszystkich materiałów. Materiał audiowizualny zostanie umieszczony po wystawie.