Serwisy internetowe Uniwersytetu Warszawskiego Zaloguj się do USOSweb Kampusu Centralnego
 
 
 
 
 
  • Statystyki
  • Strona SEW: 12 628 115
  • BIS: 7 039 132

Karol Kamiński, jest doktorantem Instytutu Stosowanych Nauk Społecznych Uniwersytetu Warszawskiego i jednocześnie studentem Studium Europy Wschodniej.

Na pierwszym roku studiów (2011/2012) w Studium Europy Wschodniej wstąpił do Koła Naukowego Studium Europy Wschodniej i Azji Środkowej. Jako członek koła naukowego napisał projekt badawczy zatytułowany: „Mały ruch graniczny między Polską a Obwodem Kaliningradzkim (FR) – na przykładzie bazarów w Obwodzie Kaliningradzkim i województwie warmińsko-mazurskim.” Projekt uzyskał dofinansowanie, co umożliwiło studentowi przeprowadzenie trzytygodniowych badań w Obwodzie Kaliningradzkim i około tygodniowych w polskich miejscowościach przygranicznych.

Karol Kamiński zaznacza, że: „wykonanie samodzielnie projektu badawczego daję realizatorowi możliwość zdobycia dużego doświadczenia. Poczynając od etapu pisania projektu badawczego, jego realizacji a kończąc na rozliczeniu finansowym i merytorycznym. We wszystkich tych etapach radą służyli starsi członkowie koła naukowego i Rada Konsultacyjna.”

W Obwodzie Kaliningradzkim Pan Kamiński zajmował się przede wszystkim badaniem bazarów z perspektywy małego ruchu granicznego, który zaczął obowiązywać w lipcu 2012 roku. Wyjazd badawczy był przewidziany na miesiąc wrzesień, jak relacjonuje autor, umożliwiło mu to badanie początkowej fazy funkcjonowania małego ruchu granicznego.

Efekty zrealizowania projektu badawczego:

  • Napisanie artykułu na stronę internetową Nowej Europy Wschodniej, zatytułowanego „Mały ruch graniczny – pół roku od wejścia w życie umowy”, dostępnego pod adresem: http://www.new.org.pl/2013-03-03,maly_ruch_graniczny.html (03.03 2013).
  • Wygłoszenie referatu pt. „Mały ruch graniczny między Polską a Obwodem Kaliningradzkim”, reprezentując nasze koło naukowe na IX Ogólnopolskim Kongresie Kół Naukowych i Artystycznych Uniwersytetu Warszawskiego, który odbył się w Spale, 7-9 grudnia 2012r.
  • Zorganizowanie wernisażu fotograficznego: „Obwód Kaliningradzki - bazary i mały ruch graniczny”, który odbył się 24 stycznia 2013 r.
  •  Dziennik z badań terenowych, fragmenty dostępne są na stronie internetowej Stowarzyszenia Współpracy Polska-Wschód („Widziane ze Wschodu – oczami młodego naukowca”) lub można je pobrać w formacie PDF pod tytułem: „Obwód Kaliningradzki, dziennik z badań terenowych – wrzesień 2012 rok”.

 

Poniżej przedstawiamy wybrane zdjęcia wykonane podczas pobytu w Obwodzie Kaliningradzkim:


Brama Królewska w Kaliningradzie (fot. powyżej)

Demonstracja Komunistycznej partii Rosji przy pomniku Rodina Mat (fot. powyżej)

Dom sowietów, niegdyś stał tu Zamek Królewski (fot. powyżej)

Karol Kamiński przy mogile Immanuela Kanta (fot. powyżej)

Pawilon rybny na terenie Rynku Centralnego, Kaliningrad (fot. powyżej)

Pozytywni Kaliningradczycy (fot. powyżej)

Przykład zabudowy sowieckiej (fot. powyżej)

Reklama zachęcająca do kupna polskich produktów - rynek w Gusiewie (fot. powyżej)

Rynek Centralny w Kalinigradzie (fot. powyżej)

Sprzedaż obwoźna jedzenia na jednym z rynków Kaliningradu (fot. powyżej)

Stoisko z polskimi produktami spożywczymi rozstawione na jednym z kaliningradzkich chodników (fot. powyżej)