Serwisy internetowe Uniwersytetu Warszawskiego Zaloguj się do USOSweb Kampusu Centralnego
 
 
 
 
 
  • Statystyki
  • Strona SEW: 12 588 374
  • BIS: 7 018 423

Kapituła Nagrody im. Lwa Sapiehy przyznała Nagrodę za 2013 rok Ojcu Piotrowi Rudkouskiemu z Konwaliszek.

Laureatem tegorocznej Nagrody został pierwotnie dr Aliaksandr Bialacki z Mińska. W związku z odbywanym przez Laureata wyrokiem więzienia, Nagroda zostanie mu wręczona w pierwszym możliwym terminie, kiedy - odzyskawszy wolność - będzie mógł skorzystać ze stypendium.

ZAPROSZENIE

INFORMACJA O PATRONIE I LAUREACIE

Zgromadzonych na uroczystości wręczenia Nagrody im. Lwa Sapiehy w Sali Senatu UW gości…

…w imieniu Uniwersytetu Warszawskiego i Studium Europy Wschodniej przywitali prorektor prof. Alojzy Nowak i dyr. Jan Malicki. (fot. powyżej)

 Swą obecnością uroczystość uświetnił Marszałek Senatu RP Bogdan Borusewicz, który wygłosił okolicznościowe przemówienie (fot. powyżej)

List od Prezydenta Bronisława Komorowskiego z okazji wręczenia Nagrody im. Lwa Sapiehy 2013 odczytał Henryk Wujec, prezydencki doradca ds. społecznych (fot. powyżej)

 Kapituła Nagrody im. Sapiehy 2013 w pełnym składzie – kolofon odczytał sekretarz Kapituły – dyr. Jan Malicki (fot. powyżej)

Dyplom Nagrody im. Lwa Sapiehy z rąk prof. Alojzego Nowaka odebrał (fot. powyżej) Piotr Rudkouski z Konwaliszek, który następnie wygłosił wykład pt. Białoruskie pytanie w kontekście europejskich odpowiedzi (fot. poniżej)

 

 

NAGRODA IMIENIA LWA SAPIEHY
POD HONOROWYM PATRONATEM PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
BRONISŁAWA KOMOROWSKIEGO

 

Projekt jest współfinansowany w ramach programu polskiej współpracy rozwojowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych w 2013 r.