Serwisy internetowe Uniwersytetu Warszawskiego Zaloguj się do USOSweb Kampusu Centralnego
 
 
 
 
 
  • Statystyki
  • Strona SEW: 12 588 159
  • BIS: 7 018 383

Uczestnicy konferencji

 

W dniach 30 września - 1 października 2012 r. odbyła się pierwsza Polsko-Ukraińska Studencka Konferencja Wschodnia. W Studium Europy Wschodniej gościło szesnastu studentów ze współpracujących z nami uniwersytetów ukraińskich z: Narodowego Uniwersytetu "Akademii Ostrogskiej", Żytomierskiego Narodowego Uniwersytetu Pedagogicznego im. Iwana Franki, Uniwersytetu Narodowego im. Iwana Ohijenki w Kamieńcu Podolskim, Wołyńskiego Państwowego Uniwersytetu im. Łesi Ukrainki i Przykarpackiego Uniwersytetu Narodowego im. Wasyla Stefanyka).

 

Otwarcie konferencji przez dra Davida Kolbaię, Sekretarza Naukowego Studium Europy Wschodniej UW

 

Uczestnicy pierwszego panelu wraz z moderatorem Oleksandrem Skydanem, Studium Europy Wschodniej

 

Yuliya SPEKTOR, Mit afrykański w ”Pieśni Salomonowej” Toni Morrison

 

Roman BEDNARCHYK, Elementy kultury polskiej w „Słowie o pułku Igora”
 

Nina KULESHA, Józef Kraszewski w środowisku kulturalnym Żytomierza (XIX w.)

 

Alina SALIVONCHYK, Współpraca wojskowa URL i Polski w roku 1920 w polskiej historiografii

 

Referenci drugiego panelu wraz z moderatorem dr Wiktorem Rossem, Studium Europy Wschodniej

 

Taras KUSHNIRUK, Gazowe narzędzia wpływów Rosji i problemy bezpieczeństwa energetycznego Ukrainy

 

Iuliia MARCHUK, Specyfika ukraińsko-polskiej współpracy ekonomicznej w warunkach integracji europejskiej

 

Andrii BOIARCHUK, Czynnik polski w sprawie integracji europejskiej Ukrainy

 

Natalia MYSYK, Ukraina i Unia celna

 

Referenci trzeciego panelu wraz z moderatorem doc. dr Jerzym Kozakiewiczem, Studium Europy Wschodniej

 

 

Vasyl TALASHUK, Efektywność funkcjonowania samorządu terytorialnego: analiza porównawcza Ukrainy i Polski

 

Vitalii ZAKHAROV, Społeczne, polityczne i kulturalne życie diaspory ukraińskiej w Polsce

 

Oksana KOLOMIIETS, Współpraca ukraińsko-polska w sferze humanistycznej (lata 1991-2012)

 

Ivanna KAVATSYUK, Stosunki ukraińsko-rosyjskie: współczesność

 

Prowadzący czwarty panel dr Kazimierz Wóycicki, Studium Europy Wschodniej z Oleksandrem Skydanem, Studium Europy Wschodniej

 

Liubov LOZOVSKA, Młodzież Żytomierszczyzny podczas odwilży czasów Chruszczowa

 

Yuliia MINICH, Integrująca rola humanistyki w czasopiśmiennictwie: doświadczenia ukraińsko-polskie

 

Sergii GLADYSHUK, Wołyń Zachodni w polityce wschodniej Polski w latach 1919-1921

 

Kataryna GRYTSAI, Propaganda w mediach postsowieckich: praktyka zrywów demokratycznych

 

Zamknięcia Konferencji dokonał dyr. Jan Malicki, Studium Europy Wschodniej, UW