Serwisy internetowe Uniwersytetu Warszawskiego Zaloguj się do USOSweb Kampusu Centralnego
 
 
 
 
 
  • Statystyki
  • Strona SEW: 12 588 324
  • BIS: 7 018 416

Studium Europy Wschodniej Uniwersytetu Warszawskiego
oraz czasopismo „Nowy Prometeusz”
zorganizowało


MIĘDZYNARODOWĄ KONFERENCJĘ POŚWIĘCONĄ
PROMETEIZMOWI
„Wielkie Postaci Prometeizmu”


drugą z cyklu dorocznych sesji prometejskich
STUDIUM EUROPY WSCHODNIEJ

w dniach 26-27.10.2012 r.

 

program oraz szczegółowe informacje (proszę kliknąć)

Otwarcie Konferencji
Jan MALICKI (Warszawa)

 

Andrzej NOWAK (Kraków)
Adam Jerzy Czartoryski – narodziny Prometeusza

 

Marek KORNAT (Warszawa)
Polski niepodległościowy socjalizm a prometeizm (Leon Wasilewski, Witold Jodko-Narkiewicz, Adam Uziembło, Stanisław Siedlecki)

 

Wołodymyr KOMAR (Iwanofrankowsk)
Władysław Antoni Pelc: biografia prometejska

 

Ireneusz MAJ (Łódź) na zdjęciu z prof. Wojciechem Materskim
Stanisław Korwin-Pawłowski w służbie idei prometejskiej

 

Prezentacja najnowszego zeszytu czasopisma „Nowy Prometeusz”

 

Prometeiści oczyma NKWD (z materiałów archiwum SBU)
Aleksandra HNATIUK (Warszawa/Kijów) na zdjęciu z dyr. Janem Malickim

 

Msza św. w intencji wybitnych
prometeistów z Polski i zagranicy

 

 

Poczet Sztandarowy Kompanii Reprezentacyjnej Wojska Polskiego

 

 

 

Valentyna PISKUN (Kijów)
Участие правительства УНР в изгнании в движении „Прометей”: политическое и индивидуальное измерение

 

Jan PISULIŃSKI (Rzeszów)
Roman Smal-Stocki – ukraiński „Mazarini”

 

Jan MALICKI (Warszawa)
Oleksandr Łotocki – akademicka praca ukraińskiego prometeisty na UW

 

Jan Jacek BRUSKI (Kraków)
Przyczynek do biografii Jerzego Niezbrzyckiego-Wragi. Misja wywiadowcza w Kijowie w latach 1928-1930

 

Hiroaki KUROMIYA (Indianapolis)
Between East and West: Muslim Leaders against Moscow

 

Selim CHAZBIJEWICZ (Olsztyn)
Liderzy polityczni Tatarów polskich i krymskich w ruchu prometejskim:Edige Kirimal i Olgierd Kryczyński

 

Zhanna KYDYRALINA (Astana)
Мусртафа Чокай в движении “Прометей”

 

Bahyt SADYKOVA (Ałmaty)
Формирование антигитлеровской коалиции и позиция Польши накануне войны
(на материале статей Мустафы Чокая)

 

Nasiman YAQUBLU (Baku)
Деятельность Мамед Амина Расулзаде в Польше и в Прометейском движении

 

Shahla KAZIMOVA (Warszawa)
Portret polityczny Mehemmeda Emina Resulzadego – więźnia sumienia, polityka, publicysty

 

Georgij MAMOULIA (Paryż)
Сподвижники прометеизма. Георгий Гвазава (1869-1941)

 

David KOLBAIA (Warszawa)
Gruzińscy prometeiści - Jerzy Nakaszydze

 

Marcin KRUSZYŃSKI (Lublin)
Prometeista wśród pracowników MSZ? Zygmunt Mostowski na placówce konsularnej w Tbilisi 1926-31

 

Adolf JUZWENKO (Wrocław)
Józef Piłsudski wobec białej i czerwonej Rosji

 

Henryk BARTOSZEWICZ (Warszawa)
Roman Knoll – między walką o wolność narodów a dyplomacją

 

Paweł LIBERA (Warszawa)
Tadeusz Schaetzel w ruchu prometejskim – zarys problematyki

 

Jan MALICKI (Warszawa)
Tadeusz Hołówko – po 80 latach…