Serwisy internetowe Uniwersytetu Warszawskiego Zaloguj się do USOSweb Kampusu Centralnego
 
 
 
 
 
  • Statystyki
  • Strona SEW: 12 595 447
  • BIS: 7 020 491

 

Dawne obserwatorium astronomiczno-meteorologiczne im. Marszałka Piłsudskiego na Górze Pop Iwan w Czarnohorze, Ukraina

 

 

Fundacja na rzecz Studentów i Absolwentów Uniwersytetu Warszawskiego „Universitatis Varsoviensis” przy współudziale Uniwersytetu Warszawskiego oraz Uniwersytetu Przykarpackiego w Iwano-Frankiwsku realizuje projekt pt. „Dawne obserwatorium astronomiczno-meteorologiczne im. Marszałka Piłsudskiego na Górze Pop Iwan w Czarnohorze, Ukraina – opracowanie dokumentacji remontowo-konserwatorskiej” współfinansowany ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu Dziedzictwo kulturowe, priorytet: Ochrona dziedzictwa kulturowego za granicą.

Przedmiotem projektu jest przygotowanie dokumentacji konserwatorsko-remontowej dla obiektu d. Obserwatorium astronomiczno-meteorologicznego im. Marszałka Piłsudskiego na górze Pop Iwan (pasmo Czarnohory, obwód iwano-frankiwski, Ukraina) – obiektu będącego przykładem dziedzictwa kulturowego i naukowego Polski z okresu 20-lecia międzywojennego.

Realizacja przedsięwzięcia przyczyni się do przystosowania w przyszłości d. Obserwatorium do potrzeb współczesnej turystyki górskiej, a także przywrócenia mu niektórych funkcji badawczo-naukowych. Stworzy również podstawy do stworzenia na tym terenie bazy materialnej do prowadzenia dialogu młodzieży akademickiej i współpracy polsko-ukraińskiej.

W ramach projektu wykonane zostaną niezbędne ekspertyzy oraz sporządzony zostanie projekt wykonawczy w zakresie prac remontowo-konserwatorskich wraz z opracowaniem kosztorysów.

Projekt realizowany jest w okresie 15.03.2011-15.12.2011 r.


 

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego