Serwisy internetowe Uniwersytetu Warszawskiego Zaloguj się do USOSweb Kampusu Centralnego
 
 
 
 
 
  • Statystyki
  • Strona SEW: 12 588 160
  • BIS: 7 018 383

 

18-19.IX.2011 odbyło się VI robocze posiedzenie "Konsorcjum Uniwersytetów Ukraińskich i Uniwersytetu Warszawskiego"

 

 

19 września delegacje uczestników Konsorcjum zostały powitane przez JM Rektora UNCZ prof. S. Melnyczuka i przedstawicieli polskiej dyplomacji; Ambasadora RP na Ukrainie Henryka Litwina i Radcę Ambasady RP w Kijowie ds. nauki Annę Kuźmę. W trakcie posiedzenia prezentacje m.in. na temat stanu realizacji "Studiów Wschodnich" wygłosił Jan Malicki, dyrektor Studium Europy Wschodniej UW.

 

 

 

Podpisano też szereg dokumentów, które w znaczny sposób wpłyną na dalszy rozwój współpracy Konsorcjum:

- umowę z Centrum Studiów Slawistycznych Uniwersytetu Narodowego w Czerniowcach; J. Redkwa –  kierownik Działu Współpracy z Zagranicą i J. Malicki dyrektor Studium Europy Wschodniej UW

 

 

 

- umowę  o współpracy z Ukraińskim Katolickim Uniwersytetem we Lwowie oraz zasady realizacji „Studiów Wschodnich”; P. Kobzey – Prorektor ds. Nauczania i Badań Naukowych Ukraińskiego Katolickiego Uniwersytetu we Lwowie i W. Lengauer prorektor Uniwersytetu Warszawskiego ds. badań naukowych i współpracy z zagranicą

 

 

 

- aneks do umowy o współpracy z Uniwersytetem w Iwano-Frankiwsku dotyczący realizacji "Studiów Wschodnich";  I. Cependa – Prorektor ds. współpracy międzynarodowej Uniwersytetu w Iwano-Frankiwsku i J. Malicki dyrektor Studium Europy Wschodniej UW

 

 

 

-umowę z Uniwersytetem w Kamieńcu Podolskim o założeniu wspólnego czasopisma naukowego; O. Zavalniuk  – Rektor Uniwersytetu w Kamieńcu Podolskim i W. Lengauer prorektor Uniwersytetu Warszawskiego ds. badań naukowych i współpracy z zagranicą