Serwisy internetowe Uniwersytetu Warszawskiego Zaloguj się do USOSweb Kampusu Centralnego
 
 
 
 
 
  • Statystyki
  • Strona SEW: 12 595 588
  • BIS: 7 020 508

 

W dniach 30 września -1 października 2010 r.

odbyło się kolejne posiedzenie

Konsorcjum Uniwersytetu Warszawskiego i Uniwersytetów Ukraińskich

Goście uczestniczyli w otwarciu wystawy „Za wolność waszą i naszą”, poświęconej sojuszowi Piłsudski – Petlura. Wystawę przygotowała redakcja „Kuriera Galicyjskiego”. Następnie odbyło się spotkanie z JM Rektor UW, prof. K. Chałasińską-Macukow w Sali Złotej Pałacu Kazimierzowskiego.

 

W godzinach popołudniowych odbyły się dwie sesje posiedzenia Konsorcjum z udziałem prof. W. Lengauera – prorektora UW ds. badań naukowych i współpracy z zagranicą. Wieczorem członkowie delegacji wzięli udział w Jubileuszu 90-lecia prof. Bohdana Osadczuka.

 

Drugiego dnia pobytu rektorzy i prorektorzy ukraińskich uniwersytetów wzięli udział w inauguracji roku akademickiego na Uniwersytecie Warszawskim, a także zwiedzili Muzeum Fryderyka Chopina.Przyjęcie gości przez JM Rektor - prof. K. Chałasińską-MacukowOd lewej: prof. Jarosław Hrycak (dyrektor Instytutu Badań Historycznych, Ukraiński Uniwersytet Katolicki we Lwowie), prof. Wiaczesław Briuchoweckij (rektor honorowy Akademii Kijowsko-Mohylańskiej), prof. Bohdan Bujak (prorektor ds. społeczno-gospodarczych, Narodowy Uniwersytet Pedagogiczny w Tarnopolu), prof. Ihor Cependa (prorektor ds. współpracy międzynarodowej, Przykarpacki Uniwersytet Narodowy w Iwano-Frankowsku), prof. Svitlana Hawryluk (prorektor Wołyńskiego Uniwersytetu Narodowego w Łucku), o.prof. Bohdan Prach (prorektor Wołyńskiego Uniwersytetu Narodowego w Łucku), Jan Malicki (dyrektor Studium Europy Wschodniej UW), prof. Serhij Kvit (rektor Akademii Kijowsko-Mohylańskiej), prof. Jadwiga Pasicznyk (Wydział Nauk Ekonomicznych, Akademia Ostrogska), prof. Ihor Pasicznyk (rektor Akademii Ostrogskiej)


Posiedzenie Konsorcjum: prof. Włodzimierz Lengauer i dyr. Jan Malicki


Posiedzenie Konsorcjum (od lewej): p. Igor Gurak (dyrektor Biura Współpracy z Zagranicą, Przykarpacki Uniwersytet Narodowy w Iwano-Frankowsku), prof. Ihor Cependa, p. Eduard Balaszow (kierownik Działu Współpracy Międzynarodowej, Akademia Ostrogska), prof. Jadwiga Pasinczyk, prof. Ihor Pasinczyk, prof. Serhij Kvit


Posiedzenie Konsorcjum (od prawej): prof. Aleksandra Hnatiuk (Akademia Kijowsko-Mohylańska i Uniwersytet Warszawski), prof. Bohdan Bujak, prof. Jarosław Hrycak, o.prof. Bohdan Prach, p. Sofia Jewczuk (BWZ, Wołyński Uniwersytet Narodowy w Łucku), p. Ludmila Strilka (kwestor, Wołyński Uniwersytet Narodowy w Łucku), prof. Svitlana Hawryluk, p. Oleksandr Skydan (Studium Europy Wschodniej UW)


Podpisanie listu intencyjnego o otwarciu Studiów Wschodnich na Przykarpackim Uniwersytecie Narodowym w Iwano-Frankowsku: prof. Ihor Cependa, prof. Włodzimierz Lengauer, dyr. Jan Malicki


prof. Ihor Cependa, prof. Włodzimierz Lengauer


Podpisanie listu intencyjnego o otwarciu Studiów Wschodnich na Ukraińskim Uniwersytecie Katolickim we Lwowie: o.prof. Bohdan Prach, prof. Włodzimierz Lengauer